Zwrot prowizji bankowej

  • by

Kto może uzyskać zwrot prowizji bankowej?

Powszechny problem – Prowizje bankowe

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na kredyt. Wiele z nich jest wręcz zmuszona do korzystania z tego typu usług bankowych, ponieważ z comiesięcznej pensji nie jest w stanie odłożyć pieniędzy na większe wydatki takie jak samochód, czy tym bardziej mieszkanie. Polacy coraz bardziej upodabniają się do mieszkańców państw wysokorozwiniętych, którzy rozsmakowują się w konsumpcyjnym stylu życia, a co za tym idzie, coraz bardziej się zadłużają. W Polsce żyje ponad 15 milionów kredytobiorców, którzy niekiedy posiadają więcej niż jedno zobowiązanie wobec banku. Jak mówią statystyki, z każdym rokiem polscy obywatele zadłużają się coraz bardziej. Większość kredytów zaciągają ludzie młodzi oraz nieco starsi w wieku produkcyjnym. Osoby starsze zwykle podejmują bardziej rozważne decyzje i nie chcą się wiązać żadnymi zewnętrznymi zobowiązaniami finansowymi. Kwoty, jakich sięga zadłużenie polaków są ogromne, co daje obraz tego, jak chętnie nasi rodacy sięgają po zewnętrzne źródła finansowania. Wzięcie kredytu jest obecnie bardzo szybkim i łatwym procesem. Czasami trudniej jest niestety zwrócić pożyczone pieniądze wraz z odsetkami i innymi opłatami na rzecz banku. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak duże koszty ponosi się w związku z korzystaniem z usług pożyczkowych różnego rodzaju instytucji finansowych. Oprócz adekwatnych do pożyczonej kwoty odsetek bank nalicza również tzw. prowizję, a czasami także inne jednorazowe opłaty związane ze świadczoną usługą. Prowizja stanowi jeden z kluczowych elementów, które znacząco podnoszą całkowity koszt spłaty kredytu. Bank pobiera ją w ramach zapłaty za wyświadczoną na rzecz klienta usługę. Jest uwzględniania zarówno w przypadku kredytów gotówkowych, jak i kredytów hipotecznych. Według prawa opłaty bankowe inne niż odsetki nie mogą przekroczyć 25% całkowitej kwoty kredytu (część stała) oraz 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym (część zmienna). W zależności od pożyczanej kwoty mogą to być naprawdę duże sumy oddawane bankowi.

Czy zwrot prowizji bankowej jest możliwy?

Jeśli chodzi o zwrot prowizji bankowej opinie są podzielone. Niektórzy uważają, że jest to wręcz niemożliwe ze względu na negatywne nastawienie banków. Inni, którzy zasięgnęli nieco więcej informacji na ten temat, wiedzą, że nie jest to proste, ale jak najbardziej możliwe. Zwrot prowizji za kredyt można uzyskać tylko w niektórych sytuacjach, ale warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi procedurami, by dowiedzieć się, czy w określonym przypadku jest możliwość otrzymania części zwrotu kosztów kredytu. Banki rzeczywiście nie są zbyt przychylnie nastawione do tego typu roszczeń, ale w świetle prawa wielu kredytobiorcom zwrot pieniędzy się po prostu należy.

Komu przysługuje możliwość zwrotu prowizji bankowej?

O zwrot bankowy może się starać konsument, który zawarł z bankiem umowę kredytową. Konsument to osoba, która korzysta z pożyczek, by dobrze prowadzić swoje gospodarstwo domowe, np. przeznacza pieniądze na sprzęt do mieszkania. Warunki, w jakich można ubiegać się o zwrot części kosztów kredytu, są ściśle określone. Przede wszystkim, możliwość wypłacenia jakichkolwiek należności mają osoby, którym udało się spłacić raty pożyczki przed datą umieszczoną na umowie. W zależności od terminu, w jakim została zrealizowana ostatnia rata, a także ile wynosiła pożyczka, wysokość zwrotu może być różna. Ważnym warunkiem jest także wysokość udzielonego przez bank kredytu. Kredytobiorca nie mógł pożyczyć kwoty większej niż 255 550 zł lub równowartości tej sumy w walucie innej niż polska. Można wówczas mówić o tzw. kredycie konsumenckim. Istnieją wyjątki, w których kwota ta może być wyższa, ale również muszą zostać spełnione pewne warunki. W takich sytuacjach kredyt nie mógł być zabezpieczony hipoteką oraz musiał zostać wykorzystany na remont domu lub mieszkania. Bardzo istotna jest także data zawarcia umowy kredytowej. Konsument może ubiegać się o zwrot prowizji tylko wtedy, gdy umowa dotycząca jego kredytu konsumenckiego została podpisana po 18 grudnia 2011 r. W przypadku kredytów hipotecznych jest to data 22 lipca 2017 r.

Jaka może być wysokość zwrotu?

Suma, jaką można uzyskać poprzez skierowanie do banku prośby o zwrot prowizji, jest zależna przede wszystkim od kwoty pożyczki, jaką zaciągnęliśmy. Równie istotny jest czas, w jakim kredytobiorcy udało się uregulować wszystkie zobowiązania. W internecie można znaleźć specjalne kalkulatory, który pomagają obliczyć całkowitą kwotę należności, o jakie można się ubiegać. Przydatna może się okazać także pomoc wykwalifikowanych pracowników firm, które na co dzień zajmują się egzekwowaniem od banków naliczonych prowizji. Takie osoby mogą również usprawnić proces kompletowania dokumentów, udzielą przydatnych informacji, a także pomogą kredytobiorcy sprawnie przejść przez całą procedurę.

Jak odzyskać prowizję od banku?

Jeżeli kredytobiorcy udało się spłacić swoje zobowiązania szybciej, niż zakładała umowa oraz upewnił się, że wszystkie wyżej wymienione wymagania są w jego przypadku spełnione, może przystąpić do realizacji procedury odzyskiwania prowizji od banku. Wówczas należy przygotować wszystkie konieczne dokumenty i napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej. Niestety, roszczenia o wypłatę tego typu należności bardzo często spotykają się ze zdecydowaną odmową. Mimo tego, że banki są prawnie zobowiązane do wypłaty zwrotu kosztów poniesionych na rzecz kredytu, wiele z nich liczy, że pierwsza odmowa zniechęci kredytobiorcę do dalszych działań. Warto wówczas próbować rozwiązać sprawę polubownie i złożyć bezpłatną reklamację. Jeśli to nie poskutkuje, najlepiej jest skorzystać z profesjonalnych usług prawników, którzy doradzą, co zrobić w takiej sytuacji. Niestety, sprawy tego typu często są kierowane do sądu. Kredytobiorcy bardzo boją się takiego rozwiązania, ponieważ wiąże się ono z dużym stresem, a także wymaga od zaangażowanej osoby sporo czasu. Warto jednak dążyć do wyznaczonego celu, ponieważ kwoty, które pokrywają prowizję, są czasem naprawdę duże.

Na jakiej podstawie można ubiegać się o zwrot opłat bankowych?

Banki nie mają prawa odrzucać wniosków o zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu. 11 września 2019 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał bardzo ważny dla kredytobiorców wyrok dotyczący właśnie tej kwestii. Dokument zawiera między innymi informację o tym, że osobie, która spłaciła swój kredyt konsumencki szybciej, niż zakładała umowa, należy się proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. Co więcej, zapis ten dotyczy zarówno osób, które skorzystały z kredytu w placówce bankowej lub SKOK-u, jak i w parabanku czy innej instytucji pożyczkowej. Banki z początku nie chciały dostosować się do nałożonych na nie obowiązków i próbowały doszukać się luk w wyroku. TSUE wyraził się jednak jasno: w określonych sytuacjach kredytobiorcy mają prawo uzyskać zwrot wszystkich dodatkowych kosztów kredytu. Mimo niezadowolenia wiele instytucji finansowych, w które uderza tzw. „małe TSUE”, musi respektować zapisane w nim prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *