Na co zwracać uwagę w umowie kredytowej

Kredyt mieszkaniowy to nie tylko dogodna forma finansowania upragnionej nieruchomości, ale także poważne zobowiązanie względem banku na zwykle kilkadziesiąt lat. Podpisując umowę kredytową, powinniśmy uważnie zapoznać się z jej treścią, aby zrozumieć wszystkie zawarte w niej postanowienia.

Przedstawiamy Państwu wybrane obszary umów kredytowych, na które należy zwracać szczególną uwagę:

  • Zasady i termin spłaty kredytu
  • Wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany
  • Elastyczność okresu spłaty kredytu i możliwość zmiany waluty
  • Wysokość ewentualnej prowizji i inne dodatkowe opłaty

Biorąc pod uwagę fakt, że w czasie długoletniej spłaty kredytu może ulec zmianie sytuacja finansowa kredytobiorcy, należy z góry zabezpieczyć się przed czasowymi problemami ze spłatą kredytu i w tym celu zapoznać się z warunkami renegocjacji umowy, karencji w spłacie kredytu oraz ze sposobem zabezpieczenia spłaty kredytu przez bank. Jest to o tyle ważne, że w razie dłuższego zalegania z płatnością rat i niepoinformowania banku o przyczynach zwłoki, kredytodawca zwykle postawi całą sumę kredytu pozostałego do spłaty w stan natychmiastowej wymagalności, często wraz z karnymi odsetkami i wypowie umowę.