Co zrobić przed podpisaniem umowy pożyczki?

Jeśli decydujemy się na zaciągnięcie pożyczki pod zastaw nieruchomość to powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować.

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić to odpowiedzenie sobie na pytanie czy takiej pożyczki faktycznie potrzebujemy i jak przedstawiają się realnie nasze możliwości w jej spłacie.

Musimy, bowiem zdawać sobie sprawę, że taka pożyczka z jednej strony jest przyznawana w wysokiej kwocie a z drugiej okres spłaty takiej pożyczki wynosi zwykle 12 miesięcy. Oznacza to, że każdego miesiąca spłacamy kwotę odsetek, natomiast na koniec trwania umowy będziemy zobowiązani zapłacić całość zaciągniętego kapitału.

Trzeba przeprowadzić gruntowną analizę i zbadać czy po roku czasu nasza sytuacja finansowa poprawi się na tyle, że będziemy w stanie oddać pieniądze, które pożyczyliśmy.

Jeśli jesteśmy przekonani o rzeczywistych możliwościach naszego budżetu i jeśli znamy ryzyko związane z pożyczką to już możemy przygotowywać się od strony technicznej do zawarcia umowy.

W pierwszej kolejności należy przygotować odpis z księgi wieczystej, która dotyczy nieruchomości. Przy okazji możemy zweryfikować czy nasza nieruchomość posiada jakieś obciążenie np. na hipotece albo dodatkowo ustanowione służebności, które są z nieruchomością związane.

W celu wybrania wypisu z rejestru gruntów i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musimy udać się do właściwego urzędu gminy.

Oprócz tego powinniśmy dysponować aktem notarialnym, który stwierdza prawo, które nam przysługuje względem nieruchomości.

W sprawnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pożyczki ważne jest również przekazanie wyraźnych fotografii nieruchomości, która ma być przedmiotem zastawu.

Właściwe przeprowadzenie wszystkich czynności decyduje ostatecznie o sprawnym przeprowadzeniu procedury pożyczki i podpisaniu umowy.