Znacząca pomoc dla Frankowiczów ze strony sejmu

Posiadacze kredytu we frankach mogą nieco odetchnąć. Jeśli zdecydują się na przewalutowanie kredytu na złote – bank umorzy aż 90 procent różnicy w wartości kredytu w szwajcarskiej walucie a potencjalnym kredytem w pln.

Ustawa o pomocy dla frankowiczów, którą przyjął sejm pozwala klientom posiadającym kredyt w szwajcarskiej walucie z większym spokojem spoglądać w przyszłość. Koszty przewalutowania kredytów w głównej mierze wezmą na siebie banki. W najbliższym czasie nad ustawą pracować będą senatorowie.

5 sierpnia w sejmie odbyło się głosowanie nad projektem opracowanym przez posłów Platformy Obywatelskiej. Co ciekawe projekt, nad którym obecnie pracować będą w Senacie jest korzystniejszy od pierwotnej wersji zaproponowanej przez posłów PO. Wynika to z faktu, że w Sejmie „przeszły” poprawki zaproponowane przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. PO chciało, aby koszt przewalutowania w równym stopniu (50-50 procent) spadł na bank oraz osoby posiadającej kredyt. Poprawki SLD sprawiły jednak, że to na bankach spoczywać będzie główna odpowiedzialność za przewalutowanie kredytu (90 procent).

Kto obliczy koszt przewalutowania?

Ta rola należeć będzie do banków. To one określą różnicę między obecnym zadłużeniem a hipotetycznym (sytuacja, gdyby klient przed laty zdecydował się na zaciągnięcie kredytu w polskiej walucie).

Poprawki SLD mówiące o umorzeniu 90 procent to nie jedyna korzyść dla frankowiczów. Pozostałe 10 procent bank będzie miał obowiązek zamienić na preferencyjny kredyt, którego oprocentowanie sięgać będzie poziomu stopy referencyjnej NBP (obecnie 1,5 proc.).

Dodatkowo projekt ustawy przewiduje przewalutowanie pierwotnego kredytu na mieszkanie. To oznacza, że byłby on tak oprocentowany, gdyby został zaciągnięty w złotych. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ryzyka wzrostu kursu franka w przyszłości.
Z rozwiązań ustawy będą mogły skorzystać osoby, które mają jedno mieszkanie. Wyjątek stanowią CI, którzy odziedziczyli kredyt w szwajcarskiej walucie.

Warunkiem otrzymania pomocy jest także metraż. Mieszkanie nie może być większe niż 100 m. kw., zaś dom – 150 m. kw. Ten zapis nie dotyczy jednak rodzin, w których jest co najmniej trójka dzieci.

Banki zostały zobowiązane do przewalutowania kredytu na wniosek frankowicza w ciągu 30 dni.

Ustawa po zyskaniu aprobaty w Sejmie została skierowana do prac w Senacie. Czy tak korzystne zapisy utrzymają się w ostatecznej wersji ustawy? Trudno przewidzieć. Już pojawiają się głosy, że PO w Senacie spróbuje powrócić do pierwotnych założeń ustawy czyli równej partycypacji w kosztach przewalutowania przez bank i klienta.