Zasady Odpowiedzialnego Pożyczania

Jeśli chcesz zaciągnąć w pełni bezpieczną pożyczkę, powinieneś pamiętać o tych 4 ważnych zasadach i stosować je zawsze zanim jeszcze wybierzesz konkretną ofertę :

 

1. Sprawdź wiarygodność instytucji pożyczkowej

Na stronie www.knf.gov.pl lub też na stronie www.zanim-podpiszesz.pl znajdziesz specjalną listę podmiotów, które są objęte nadzorem finansowym. Warto śledzić te dane, ponieważ łatwo możemy sprawdzić, które fimy należy od razu wykreślić z naszej listy poszukiwań. Nie warto ryzykować ! A na rynku obecnie istnieje tak wiele firm pozabankowych, że bez tych, które zostały objęte nadzorem finansowym na pewno sobie poradzimy.

2. Policz dokładnie całkowity koszt pożyczki

Sprawdź dokładnie jaka jest całkowita kwota do zapłaty związana z daną pożyczką. Każdy kredytodawca ma obowiązek poinformować klienta o wysokości RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) a także o całkowitej kwocie do spłaty w określonym terminie. Jeśli masz kłopoty z uzyskaniem tego typu informacji na stronie danej firmy, powinieneś skontaktować się z jej doradcą, który powinien przedstawić Ci wszelkie dane związane z kosztami. Zazwyczaj jednak na stronie większości firm pożyczkowych znajduje się specjalny kalkulator pożyczkowy, dzięki któremu klient jeszcze przed wzięciem chwilówki doskonale wie ile go będzie kosztować (wybiera określoną kwotę oraz okres spłaty).

3. Przeczytaj dokładnie wszystkie warunki umowy pożyczkowej !

Jeśli nie rozumiesz jakiegoś zapisu w umowie, zawsze poproś przedstawiciela danej firmy o wyjaśnienie. Jak najbardziej warto pytać o wszystkie szczegóły. W razie jakichkolwiek wątpliwości poproś o wzór umowy i skonsultuj ją z prawnikiem bądź kompetentną osobą. Nigdy nie należy działać tu pod presją czasu lub z myślą, że jeśli teraz nie podpiszemy umowy to pożyczka nam przepadnie. Firmy pożyczkowe bardzo często udostępniają na swojej stronie internetowej wzór umowy dając klientom możliwość swobodnego sprawdzenia wszystkich warunków. Jeśli firma nie udostępnia danych związanych z kosztami pożyczki oraz jej spłatą a także robi problemy w związku z otrzymaniem wzorcowego dokuemntu umowy, powinno zapalić się w naszej głowie czerwone światło – to ewidentny znak, że dana firma ma coś do ukrycia.

Przeglądając umowę zwróć szczególną uwagę na:

– czy wysokość oprocentowania pożyczki jest porównywalna do innych tego typu ofert dostępnych na rynku,

– czy firma wymaga wysokiego zabezpieczenia, które przekracza znacznie wartość pożyczonej kwoty i to jeszcze przed udzieleniem zobowiązania, niestety w przypadku opóźnienia w terminowej spłacie pożyczki, klient może stracić wartościowy przedmiot,

– czy firma ma prawo do wprowadzania zmian w warunkach umowy,

– czy pojawiają się jakiekolwiek dodatkowe opłaty (ubezpieczenie, opłata za rozpatrzenie wniosku bądź udzielenie pożyczki, prowizje, koszt wizyt przedstawiciela firmy w mieszkaniu klienta) jeśli tak policz wszystkie i sprawdź jeszcze raz całkowity koszt, często to właśnie te dodatkowe opłaty znacznie przewyższają same oprocentowanie pożyczki, co więcej czasem firma wymaga, aby klient część kosztów poniósł z góry, nie zamierzając w ogóle udzielić pożyczki !

4. Nie podpisuj, jeśli wciąż nie rozumiesz nawet najmniejszego zapisu w umowie

Nigdy nie należy korzystać z usług pożyczkowych, których nie do końca się rozumie. W przypadku, gdy doradca nie chce bądź nie potrafi wyjaśnić nam działania danej oferty oraz firmy, lepiej jest zrezygnować i znaleźć inne rozwiązanie. Nigdy też nie wierzmy “na słowo” doradcy, to my bierzemy pożyczkę, my podpisujemy się pod umową i tylko my będziemy odpowiadać za zobowiązanie.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – POŻYCZKI PRYWATNE A KREDYTY GOTÓWKOWE

1. Różnica między kredytem a pożyczką

Pożyczka gotówkowa jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Pożyczyć możemy pieniądze ale również rzeczy. Uzyskaną gotówkę można przeznaczyć na dowlony cel. Pożyczka w kwocie do 500 zł może być zatwierdzona umową w formie ustnej, natomiast przy wyższych sumach obowiązkowo należy spisać warunki umowy na piśmie. Co ciekawe, umowa pożyczki może przewidywać brak odpłatności za transkację a także może być zawarta na czas nieokreślony (w tej sytuacji pożyczkodawca ma prawo zarządać zwrotu pieniędzy poprzez wypowiedzenie a pożyczkobiorca winny jest zwrócić przedmiot w ciągu 6 tygodni).

Kredyt gotówkowy podlega natomiast przepisom ustawy prawo bankowe. Produkt ten może być udzielony wyłącznie przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową. Umowa kredytu gotókowego musi być zawarta na piśmie, a jej przedmiotem mogą być tylko i wyłącznie pieniądze. Zwykle w umowie jest także określony cel, na jaki klient może wydać pożyczone pieniądze (np. kredyt hipoteczny lub samochodowy). Umowa kredytu jest umową odpłatną – wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek i prowizji.

2. Maksymalne oprocentowanie pożyczki/kredytu

Polskie prawo ogranicza oprocentowanie pożyczek i kredytów do czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Obecnie stopa kredytu lombardowego to 4%, a więc maksymalne odsetki wynoszą 16%. Jednak powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do pozostałych kosztów i opłat kredytu (m.in. ubezpieczenie, opłaty, prowizje, itd.), dlatego też rzeczywista roczna stopa oprocentowania (w skrócie RRSO), uwzgledniająca wszystkie koszty kredytu bądź pożyczki, często znacznie przewyższa zarówno oprocentowanie pożyczki/kredytu, jak i maksymalne oprocentowanie, dopuszczalne przez prawo.

3. Czy instytucja kredytowa może zatrzymać opłatę przygotowawczą w sytuacji, gdy nie udziela później pożyczki ?

Po 18 grudnia 2011 r. wszelkie opłaty przysługują pożyczkodawcy tylko w razie faktycznego zawarcia umowy o kredyt lub pożyczkę. Odmowa zawarcia umowy oznacza, że pożyczkodawca nie ma prawa pobierać żadnych opłat przygotowawczych. Uwaga ! Nawet gdy umowa zostanie już podpisana, klient ma prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i wówczas pobrana już na początku opłata przygotowawcza również powinna być zwrócona.

4. Czym jest parabank ?

Jest to podmiot, niebędący bankiem ani instytucją uprawnioną, do przyjmowania depozytów i udzielania kredytów, jednak wykonujący czynności podobne do czynności bankowych. Niepodlegający nadzorowi finansowemu, sprawowanemu przez organ nadzoru.

5. Dlaczego łatwiej dostać pożyczkę w parabanku, niż w banku, w którym posiadamy konto osobiste ?

Banki przed udzieleniem kredytu są zobowiązane do analizy zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Prawo zabrania im udzielenia kredytu osobie nie posiadającej zdolności kredytowej. Natomiast firmy parabankowe są bardziej liberalne w tym zakresie, stosują mniej wymagające formalności i procedury pożyczkowe. Niestety w ten sposób ponoszą spore ryzyko, ponieważ niejednokrotnie nie wiedzą z kim mają do czynienia – czasem zdarzają się niewypłacalni klienci i właśnie dlatego koszty pozabankowych pożyczek są tak wysokie.

6. Kto nadzoruje parabanki ? Gdzie można zgłosić jakiekolwiek nieprawidłowości ?

Parabanki nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Jedynie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)może badać praktyki pozabankowych firm pożyczkowych pod względem naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz sprawdzać, czy oferowane przez tych przedsiębiorców wzory umów nie zawierają zapisów sprzecznych z prawem.

7. Czy parabanki ujawnianiają i wymieniają informacje o zadłużeniu klientów tak jak banki w rejestrze BIK ?

Pozabankowe instytucje na chwilę obecną nie mają obowiązku wymieniać informacji o zadłużeniu swoich klientów. Wyłącznie banki oraz SKOKi przekazują informacje o historii kredytowej ich klientów do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

8. Jak sprawdzić wiarygodność instytucji pozabankowej ?

Zanim konsument zdecyduje się na korzystanie z usług jakiejkolwiek firmy, powinien sprawdzić, czy jest ona nadzorowana przez państwo. Takim organem jest Komisja Nadzoru Finansowego, która niestety nie nadzoruje parabanków. Jednak KNF prowadzi tzw. listę ostrzeżeń publicznych, na której znajdują się nazwy firm prowadzących działalność bez zgody KNF, mogące narazić klientów na straty finansowe.

9. Całkowity koszt kredytu/pożyczki

Całkowity koszt kredytu/pożyczki to wszelkie koszty, które konsument ponosi w związku z jego zaciągnięciem. To odsetki (wynikające z oprocentowania), ale także opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług dodatkowych (np. koszty ubezpieczenia). Nie dotyczy to jednak kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez klienta.

10. O co zapytać przed podpisaniem umowy ?

Zawsze należy dokładnie przeczytać umowę oraz zwrócić szczególną uwagę na wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO). To ta stopa oprocentowania informuje klienta, ile wynosi całkowity koszt pożyczki. Podpisując umowę konsument powinien zapytać m.in. o:

– wysokość oprocentowania pożyczki

– wysokość opłat i prowizji

– wysokość RRSO

– zabezpieczenia, jakie konsument powinien przedstawić, aby otrzymać pożyczkę oraz ich wysokość.

11. W jakim czasie można odstąpić od umowy kredytowej ? Czy w przypadku banków i firm pozabankowych obowiązują te same zasady ?

Od umowy o kredyt gotówkowy odstąpić można w terminie 14 dni, a zasady odstąpienia od umowy są identyczne dla banków jak i parabanków.

12. Gdzie zasięgnąć porady na temat umowy kredytowej i niejasnych warunków ?

Infolinia konsumencka – obsługiwana przez prawników Federacji Konsumentów (800 007 707)

Centrum E-porad – prowadzone przez ekspertów Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (porady@dlakonsumentow.pl)

Federacja Konsumentów – niezależna organizacja pozarządowa, której głównym celem jest ochrona indywidualnych praw i interesów konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl)

Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów – prowadzi bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Lista rzeczników dostępna jest na stronie internetowejwww.uokik.gov.pl.