Walutowe kredyty mieszkaniowe

Kredyty walutowe cieszą się dużym powodzeniem ze względu na niższe nominalnie stopy procentowe, a więc i niższe miesięczne raty kredytu. Jest to możliwe dzięki temu, że oprocentowanie opiera się na niższych stopach zagranicznych. Wiąże się z tym jednak pewne ryzyko zmiany kursu danej waluty kredytu, a co za tym idzie zmiany wysokości miesięcznej raty oraz stanu zadłużenia. Z takim zagrożeniem muszą się liczyć osoby decydujące się na kredyt mieszkaniowy wypłacany w transzach, ponieważ okres wypłat w tym przypadku jest rozciągnięty w czasie, w którym to wahania kursów walut mogą być znaczące. Dobra wiadomość jest taka, że niektóre banki mają w swej ofercie specjalne kredyty mieszkaniowe z tzw. buforem – zabezpieczeniem przed zmianami kursów właśnie dla osób zaciągających kredyty wypłacane w transzach. Należy również wspomnieć, że dla kredytów w obcej walucie banki wymagają od klientów nieco wyższej zdolności kredytowej.

W Polsce funkcjonują dwa rodzaje kredytów mieszkaniowych w obcych walutach: indeksowane i czysto walutowe. Różnica między nimi uwidacznia się zwłaszcza w czasie dużych wahań kursów walut. W prawdziwie walutowym kredycie mieszkaniowym kwota zapisana w umowie, np. 200 tysięcy euro, zostanie wypłacona w złotówkach w dniu uruchomienia kredytu, po przeliczeniu zgodnie z obowiązującym tego dnia kursem. Problem może pojawić się wtedy, gdy pomiędzy złożeniem wniosku a uruchomieniem kredytu następuje umocnienie złotego. Wówczas kredytobiorca otrzyma kwotę niższą niż wnioskowana. Inaczej rzecz się przedstawia w kredycie indeksowanym, gdyż jest on w inny sposób przeliczany. Umowa zawiera zapis, który określa, że w dniu uruchomienia kredytu kwota w walucie obcej może ulec zmianie tak, by w razie spadku jej kursu pokryć rzeczywiste zapotrzebowanie klienta. Jeśli więc rozważacie Państwo finansowanie zakupu nieruchomości, wspierając się kredytem w walucie obcej, to właśnie kredyt walutowy indeksowany wydaje się być bezpieczniejszym rozwiązaniem, które uchroni kredytobiorcę przed ewentualnymi niespodziankami.

Oprócz różnic kursowych, niekorzystny jest także tzw. spread. Spread to różnica pomiędzy kursem waluty stanowiącym podstawę do przeliczenia kwoty kredytu i jej wypłaty kredytobiorcy, a kursem po jakim bank przejmuje od kredytobiorcy walutę w formie raty kredytu. Innymi słowy, kredyt w walucie zostaje przeliczany na złotówki według niższego kursu kupna banku, natomiast spłacany po kursie sprzedaży, który jest wyższy, co oznacza, że już w trakcie otrzymania przez klienta kredytu bank na nim zarabia.

  • Zaciągając kredyt mieszkaniowy w obcej walucie warto szukać takich banków, które do przeliczania, wypłaty i spłaty kredytu stosują średni kurs NBP.
  • Należy zwrócić uwagę na możliwość przewalutowania kredytu w okresie jego trwania bez dodatkowych prowizji.
  • Trzeba bacznie obserwować zachowanie rynku i śledzić prognozy analityków finansowych.
  • Decydująć się na kredyt walutowy korzystniej wybrać kredyt indeksowany.