Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych, działu II. Jest to dział obejmujący tak zwane pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. W zakresie prawa ten rodzaj ubezpieczeń określany jest przez ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także przez kodeks cywilny. Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych, na myśli mamy ruch lądowy, który odbywa się z użyciem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują ochronę ryzyka osób, które poruszając się pojazdami mechanicznymi narażone są na straty i szkody osobowe, a także rzeczowe. Zalicza się tu także zakres odpowiedzialności cywilnej. Rozróżnia się dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych. Tak zwane ubezpieczenie oc, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które jest obowiązkowe.

Drugi typ to ubezpieczenia dobrowolne. Tutaj wyróżnić możemy tak zwane autocasco, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu, a także rzeczy osobistych osób wybierających się w podróż oraz ubezpieczenie ochrony prawnej. Ubezpieczenie oc musi wykupić każdy kto posiada pojazd mechaniczny. Daje ono ochronę w przypadku, gdy dojdzie do powstania szkód związanych z ruchem pojazdów. Poszkodowani mogą liczyć na zabezpieczenie finansowe w postaci pokrycia powstałych szkód. Ten typ produktu ubezpieczeniowego chroni również nasz majątek. Ów ubezpieczenie ma charakter obligatoryjny co oznacza, że właściciele pojazdów muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia, natomiast po stronie towarzystw ubezpieczeniowych leży obowiązek przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną. Nieobowiązkowo, ale bardzo przydatne dla właścicieli pojazdów jest ubezpieczenie ac. Dzięki niemu, w razie zdarzenia drogowego, którego sprawcą był sam ubezpieczony, może on liczyć na pokrycie kosztów między innymi naprawy uszkodzonego pojazdu.

Pośród ubezpieczeń majątkowych na rynku, to właśnie ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najwyższy segment i obejmują ponad 2/3 rynku zarówno pod względem przypisanej składki, jak i wypłacanych z tego tytuł odszkodowań. Należy pamiętać o tym, że składki w pewnej części zawsze będą związane z tą samą kwotą, w określonej wysokości. Różnice wynikają przede wszystkim ze względu na zakres ochrony, jaki zawrzemy w umowie z ubezpieczycielem. Oferty, które są zdecydowanie tańsze od pozostałych prawdopodobnie nie spełniają podstawowych warunków ochrony i ubezpieczenia, na jakie liczymy. Podobnie rzecz ma się w przypadku tych ofert, które są zdecydowanie droższe. Ostateczny wybór winien być w drugiej kolejności podyktowany kwestiami finansowymi. Na pierwszym miejscu powinno nas interesować to, na jak pokaźny obszar ochrony możemy liczyć. Niekiedy podstawowy pakiet, który uwzględniamy w umowie może się okazać niewystarczającym, by pokryć koszty związane z różnymi zdarzeniami.