Czy skorzystać z ubezpieczenia przy kredycie?

Żyjemy i pracujemy w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Z całą pewnością fakt ten wpływa na konieczność zapewnienia sobie i najbliższym możliwie szerokiej ochrony – w tym również i takiej, która złagodzi skutki następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia oferowane przy produktach kredytowych są odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby.

Decydując się na zaciągnięcie pożyczki bądź kredytu wiążemy się z daną instytucją na dłuższy czas. Instytucje finansowe, w których konsumenci zaciągają zobowiązania finansowe i którym powierzają swoje oszczędności muszą dbać o solidne zabezpieczenie swojego majątku. Powinny również stawiać swoim klientom konkretne wymagania związane z zabezpieczeniem udzielanych zobowiązań, dbając w ten sposób o interes obu stron.

Korzyści ze współpracy
Połączenie usług bankowo-ubezpieczeniowych w jednym miejscu określa, wywodzący się z języka francuskiego, termin bancassurance. Pojęcie to, w szerokim ujęciu oznacza powiązania między np. spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową czy bankiem, a firmami ubezpieczeniowymi, w wyniku których powstają grupy oferujące produkty zarówno stricte bankowe, jak i z zakresu ubezpieczeń. I tak – przy zakładaniu rachunku bankowego klienci mają możliwość ubezpieczenia np. karty płatniczej, a kredytobiorcom można zaproponować ubezpieczenie zobowiązania, które w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, zapewni możliwość uregulowania zobowiązań. Krótko mówiąc – bancassurance to połączenie usług bankowo-ubezpieczeniowych w jednym miejscu, dzięki czemu klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia podczas wizyty w instytucji finansowej, np. spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Którą polisę wybrać?
Instytucja finansowa oferując nam kredyt, lub pożyczkę przedstawia również szeroki wachlarz ubezpieczeń: zarówno dobrowolnych, jak i obowiązkowych. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych można wyróżnić przede wszystkim ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisu hipoteki), ubezpieczenie nieruchomości, czy ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym, które stanowi zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca nie dysponuje wymaganym wkładem własnym, lub wartość tego wkładu jest niższa od wartości określonej w procedurach bankowych. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Wśród ubezpieczeń dobrowolnych mamy możliwość wyboru z bogatej gamy różnych polis. Możemy m.in. skorzystać z ubezpieczenia spłaty kredytu, które gwarantuje ubezpieczonemu i jego bliskim oraz kredytodawcy terminową spłatę zadłużenia na wypadek śmierci, albo całkowitej niezdolności do pracy, czy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, które gwarantuje, że – w przypadku problemów finansowych spowodowanych stratą pracy – ubezpieczyciel przejmie spłatę kolejnych rat. Niezwykle ważną polisą jest także ubezpieczenie na życie, którego zakres obejmuje śmierć, która nastąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania finansowego z ubezpieczeniem, powinniśmy dokładnie przestudiować wszystkie warunki umowy. Należy porównać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), przestudiować wyłączenia oraz sprawdzić warunki wypłaty i dopiero po tej analizie wybrać odpowiedni produkt. Zaoszczędzi nam to dodatkowych kosztów i pozwoli dobrać ubezpieczenie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.