Co składa się na ratę kredytu hipotecznego?

Rata kredytowa jest płatnością jaką zobowiązany jest kredytobiorca spłacić bankowi zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytowej. Rata kredytowa składa się z dwóch części:

Raty odsetkowej oraz Raty kapitałowej

Rata odsetkowa – są to należne bankowi pieniądze z tytułu naliczonych od pożyczonego kapitału odsetek.

Rata kapitałowa – to pieniądze, które pożyczyliśmy od banku i “kawałek po kawałku” oddajemy. Rata kapitałowa jest równa kwocie zaciągniętego kredytu podzielonego przez ilość rat.

Rata malejąca – w trakcie spłaty kredytu jej wartość systematycznie się zmniejsza. Wysokość raty kapitałowej w tym systemie spłaty jest stała, zmienia się jedynie rata odsetkowa, która maleje wraz z malejącym kapitałem pozostałym do spłaty.

Zalety metody raty malejącej:
– stosunkowo niski koszt odsetkowy kredytu
– stale malejąca wielkość raty kredytowej

Wady metody raty malejącej:
– ograniczenie zdolności kredytowej
– duży wysiłek finansowy w początkowym etapie kredytu
– nadpłaty kredytu ograniczają korzystny wpływ tego rodzaju spłaty na obniżanie kosztu odsetkowego
– skrócenie okresu ogranicza korzystny wpływ tego rodzaju spłaty na obniżenie kosztu odsetkowego

Rata równa (annuitetowa) – w trakcie spłaty kredytu jej wartość jest stała. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej w całkowitej racie kredytu rośnie, natomiast udział raty odsetkowej maleje.

Zalety metody równej raty:
– maksymalizacja zdolności kredytowej
– minimalizacja raty w początkowym okresie kredytowania
– stałość raty w całym okresie kredytowania
– nadpłaty kredytu obniżają wysoki koszt odsetkowy kredytu
– skrócenie okresu kredytowania obniża wysoki koszt odsetkowy kredytu
– niska rata pozwala generować nadwyżki finansowe

Wady metody równej raty:
– wysoki koszt odsetkowy kredytu
– stała wielkość raty kredytowej w całym okresie kredytowania