Sezon grzewczy na osiedlach – od kiedy trwa, jakie są normy

Kiedy zaczyna się sezon grzewczy na osiedlach ? Jaka jest optymalna temperatura w mieszkaniach? Jaka jest minimalna temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych w czasie mrozów?

Ciepłe mieszkanie – komfortowe warunki

Dobre samopoczucie, zdrowie i komfort w mieszkaniu zapewnia odpowiednia temperatura powietrza przez cały rok. Szczególnie ważna jest optymalna temperatura panująca w mieszkaniu w zimie, gdy za oknem słupek rtęci spada poniżej zera. Przebywanie w zbyt zimnym mieszkaniu jest przyczyną wielu chorób, ale także niekorzystnie wpływa na stan techniczny budynku. Zalecana temperatura w pokojach dziennych powinna wynosić 19-20°C, w sypialniach w nocy 18°C, a łazienki powinny być ogrzewane do około 24°C – mówi Marcin Sodo z Nawigator Nieruchomości.

Sezon grzewczy na osiedlach

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845) sezon grzewczy to okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Jak informuje krakowski MPEC na swojej stronie internetowej: Na wniosek klientów przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę ciepła. MPEC informuje poprzez media lokalne o terminie rozpoczęcia dostawy energii cieplnej wszystkim odbiorcom. Jeszcze kilka lat temu węzły ciepłownicze włączano jednocześnie w całym mieście w odgórnie ustalonym terminie. Obecnie termin rozpoczęcia ogrzewania mieszkań zależy od zarządców budynków, a prawo energetyczne jedynie określa, że z dniem 1 września firmy dostarczające ciepło do mieszkań muszą być gotowe do świadczenia tej usługi. Określoną datą zakończenia okresu grzewczego jest 31 maja. Gdy niska temperatura zewnętrzna utrzymuję się przez kilka dni lub lokatorzy zgłaszają potrzebę ogrzewania mieszkań jest to sygnał dla zarządcy nieruchomości, że czas rozpocząć sezon grzewczy na osiedlach.

Obowiązki zarządcy a ciepło w mieszkaniach.

Art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) określa obowiązek dokonywania kontroli przez zarządców budynków. Obowiązkiem zarządcy jest coroczna kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Minimum raz na 2 lata trzeba sprawdzić stan techniczny kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej i potrzeb użytkowych dla budynku. Przed rozpoczęciem ogrzewania należy sprawdzić całą instalację grzewczą, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz uniknąć wystąpienia kosztowych awarii. – dodaje Marcin Sodo z Nawigator Nieruchomości. Warto podkreślić, że to właśnie zarządca nieruchomości odpowiada za sprawność całego procesu użytkowania nieruchomości, zwłaszcza w sezonie grzewczym na osiedlach, pomijając oczywiście awarie sieci ciepłowniczych. Dbając należycie o budynek, skutecznie likwidując straty ciepła, zapewnia mieszkańcom komfortowe warunki w przystępnej cenie.

W Krakowie już ciepło

Komunikat opublikowany na stronie miasta Krakowa podaje, że w tym roku sezon grzewczy na osiedlach zaczął się dużo wcześniej niż w ostatnich latach. Pierwsze wnioski o rozpoczęcie ogrzewania wpłynęły 1 września 2010 roku. Dla porównania sezon grzewczy w 2009 roku oficjalnie rozpoczął się 1 października, w 2008 roku – 19 września, w 2007 roku – na początku października, w 2006 roku – 12 października, a w 2005 roku 26 września.

Z raportu środowiskowego za rok 2009 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie wynika, że liczba awarii sieci ciepłowniczej od 2005 roku stale maleje. W 2005 roku było ich 100, w 2006 – 93 awarie, w 2007 – 78. Najlepiej sieć ciepłownicza działała w 2008 roku, gdy awarii było 51, ponieważ rok później było ich 66. Jaki będzie sezon grzewczy na osiedlach w 2010 roku czas pokaże.

Sezon grzewczy na osiedlach mieszkaniowych rozpoczyna się w rożnym czasie w zależności od miasta. Duży wpływ na to ma lokalizacja, energooszczędność budynku oraz panujące warunki atmosferyczne. Im krótszy jest sezon grzewczy, tym tańszy dla mieszkańców. Najnowocześniejsze rozwiązania pozwalające w maksymalnym stopniu oszczędzać na ogrzewaniu stosowane są na nowych osiedlach mieszkaniowych. Jeśli mamy do wyboru: kupić stare mieszkanie w niższej cenie niż droższe nowe, warto porównać ceny eksploatacji lokalów mieszkalnych. Może się bowiem okazać, że w perspektywie czasu więcej zapłacimy za stare mieszkanie niż komfortowe nowe cztery kąty.