Jak przygotować się do zawarcia umowy pożyczki pod zastaw

Umowa prywatnej pożyczki pod zastaw nieruchomości jak każda umowa do swojej skuteczności wymaga przeprowadzania konkretnych czynności formalnych.

Żeby można było wnioskować o tego typu pożyczkę należy dysponować określonym zestawem dokumentów. Jest to zwykle wypis z księgi wieczystej dotyczący danej nieruchomości, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, który stwierdza nasze prawo do danej nieruchomości, zaświadczenie o osobach zameldowanych jak również zdjęcia poglądowe nieruchomości. Im pełniejsza będzie dokumentacja tym szybciej zostanie podjęta decyzja o przyznaniu pożyczki.

Oprócz kwestii formalnych przed zawarciem umowy dobrym pomysłem jest przeprowadzenie analizy własnych finansów. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy faktycznie takiej pożyczki potrzebujemy i jakie mamy realne szanse na jej spłatę.

Z jednej, bowiem strony pożyczka tego rodzaju jest zaciągana na stosunkowo niski procent (zwykle jest to od 1,7% w skali miesiąca) z drugiej zaś czas trwania umowy nie jest długi (wynosi przeważnie 6 lub 12 miesięcy), powoduje to konieczność wyłożenia sporej sumy pieniędzy, aby spłacić pożyczkę. Pomimo tego faktu prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą z powodzeniem konkurować z typowymi kredytami, jakie są udzielane w naszym kraju przez banki.

Jeśli już zdecydujemy się na prywatną pożyczkę to kwestią otwartą pozostaje jej wysokość. Co do zasady taka pożyczka jest udzielana do 50% wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości powinna być przeprowadzona w sposób rzetelny, ponieważ nie każdy operat szacunkowy jest wiarygodny a w związku z tym traci swoją przydatność przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki w konkretnej kwocie.

Jeżeli jednak do wszystkich procedur formalnych podejdziemy z należytą starannością to możemy liczyć ze strony inwestora na korzystne warunki umowy i dogodny harmonogram spłat.