Podział majątku wspólnego – mieszkania

Stało się. Jesteśmy po rozwodzie – czas się otrząsnąć i zająć się podziałem majątku wspólnego. Najważniejszą rzeczą, którą przyjdzie nam podzielić jest mieszkanie. Podział majątku wspólnego – mieszkania: dowiedz się jakie rozwiązanie będzie dla ciebie najbardziej opłacalne. Wiedza na temat ustroju majątkowego pozwoli ci zaoszczędzić na zbędnych formalnościach i nieporozumieniach.

Sprzedaż mieszkania, które stanowiło majątek wspólny eksmałżonków

Dzielisz majątek wspólny? Mieszkanie? Zanim zabierzesz się do negocjacji z eksmałżonkiem, koniecznie poznaj swoje prawa i obowiązki. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że obojgu małżonkom przypadają równe udziały w majątku wspólnym. Niestety wiedza wielu z nas z zakresu ustroju majątkowego jest znikoma. Nic dziwnego, w końcu biorąc ślub nie myślimy o intercyzie i umowach majątkowych. Czasem jednak brak pragmatyzmu może nas sporo kosztować – także niepotrzebnych stresów i nieporozumień.Od czasu wejścia w związek małżeński partnerów zaczyna wiązać ze sobą także ustrój majątkowy – zwykle, jeśli nie zawarto odrębnych umów majątkowych – dwie osoby pracują na wspólne konto. W przypadku podziału części ruchomych sprawa wygląda dość prosto, z podziałem mieszkania jest trudniej. Nie zawsze małżonkowie rozstają się w spokoju. Czasem jedno może drugiemu utrudniać rozwiązanie umowy na media lub obciążać mieszkanie kosztami. Oczywiście można się dogadać i takie rozwiązanie to najłatwiejszy i najmniej konfliktowy sposób – mówi Marcin Sodo z Nawigator Nieruchomości. Jednak nawet w przypadku umowy między byłymi małżonkami podział majątku wspólnego – mieszkania może zostać dokonany tylko na mocy umowy w formie aktu notarialnego. Nieruchomość, wchodzącą niegdyś do majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa możemy sprzedać i wspólnie podzielić się kwotą otrzymaną w wyniku transakcji lub może zachować je jedna ze stron spłacając eksmałżonka. Zarówno jedna, jak i druga opcja wymaga ustalenia wartości mieszkania. W samodzielnej kalkulacji ceny pomagają tabele transakcyjne na wielu portalach internetowych oraz analiza mieszkań sprzedanych w okolicy. Wiadomo, że wycena nieruchomości nie jest rzeczą prostą, a w sytuacji konfliktowej jedna ze stron, która zachowa mieszkanie, może próbować zaniżyć jego wartość, by mniej wyniosła ją spłata drugiej połowy. W takich sytuacjach warto więc zasięgnąć rady profesjonalnego rzeczoznawcy. . Obecnie wiele profesjonalnych firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami oferuje również pomoc w zakresie obrotu nieruchomościami, a nawet pośrednictwo w sprzedaży. Pamiętajmy, że nie warto się spieszyć ze sprzedażą mieszkania, w końcu priorytetem jest uzyskanie możliwie najwyższej ceny a nie szybkość zbytu. Z drugiej strony czas także może działać na naszą niekorzyść, zwłaszcza, jeśli do czasu sprzedaży mieszkania musimy je zamieszkiwać z byłym partnerem.

Podział mieszkania na dwa mniejsze – czyja zgoda będzie potrzebna?

Zarówno ustalenie wartości mieszkania, jak i sposób jego podziału może budzić spore emocje, dlatego o konflikt nie trudno. Jeśli nie możemy dojść do porozumienia – pozostaje tylko droga sądowa. Przy tej okazji należy wiedzieć, że takie rozwiązanie wiąże się z dość wysokimi kosztami sądowymi i dostarczeniem wielu dokumentów. Najważniejszym z nich jest wniosek o podział majątku wspólnego – mówi Marcin Sodo. I jeśli w przypadku rzeczy ruchomych sądy w zasadzie nie wymagają specjalnych formalności, to jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość – do wniosku o podział majątku należy dołączyć przede wszystkim odpis z księgi wieczystej. Najwięcej formalności muszą dopełnić rozwiedzeni małżonkowie dysponujący mieszkaniem spółdzielczym lokatorskim. Spółdzielcze prawo do lokalu przypada bowiem albo małżeństwu albo jednej osobie, dlatego o krokach podjętych przez sąd trzeba powiadamiać spółdzielnię. Gdyby sąd orzekł o przyznaniu nieruchomości osobie nie będącej członkiem spółdzielni musi ona w czasie do trzech miesięcy złożyć spółdzielni deklarację członkowską.Najczęściej w toku postępowania sądowego o podział majątku wspólnego – mieszkania – nieruchomość otrzymuje osoba sprawująca opiekę nad dziećmi, które nie ukończyły 18-stego roku życia. Nierzadko jednak po rozwodzie zmuszeni jesteśmy przez dłuższy czas zamieszkiwać z byłym partnerem, często także z jego nową rodziną – wówczas jeśli jest fizyczna możliwość podziału mieszkania na dwa mniejsze, warto tę sprawę przedyskutować ze spółdzielnią bądź wspólnotą mieszkaniową. Bez ich zgody niemożliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a to ostatnie jest kolejnym etapem niezbędnym do dalszych prac – wykonania nowego wejścia do mieszkania i przeróbek remontowych w jego obrębie. Warto jest mieć po swojej stronie zarządcę nieruchomości, który przeprowadzi agitację wśród mieszkańców na rzecz naszego projektu uchwały, zwłaszcza gdy w ferworze zdarzeń rozwodowych sami nie znajdziemy na nią czasu. Jeśli jednak podzielenie mieszkania nie będzie możliwe z przyczyn technicznych i będziemy skazani na współzamieszkiwanie z byłym partnerem, powinniśmy zwrócić się do administracji o rozdzielenie opłat za czynsz po połowie.

***

Podział majątku wspólnego – mieszkania zazwyczaj odbywa się w sytuacjach dość stresowych – przy rozwodzie, separacji, śmierci jednego z małżonków czy jego ubezwłasnowolnieniu – by zaoszczędzić sobie dodatkowych utrapień i nie utonąć w gąszczu formalności, warto znać swoje prawa – ta wiedza uchroni nas przed pochopnymi decyzjami.