Jak oszczędzać na ogrzewaniu miejskim

Kiedy zastanawiamy się nad oszczędnościami związanymi z ogrzewaniem, zazwyczaj skupiamy się na sposobach docieplenia i uszczelnienia budynków, tak by zimą z naszego mieszkania uciekało mniej ciepła. Zapominamy natomiast o niezwykle ważnej możliwości zmniejszenia comiesięcznych rachunków poprzez wprowadzenie zmian w ogrzewaniu wody. Między innymi z tego powodu powstał program „Ciepła woda” pokazujący, jak oszczędzać na ogrzewaniu miejskim.

Istnieją trzy źródła przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pierwszym i zarazem najbardziej popularnym jest źródło gazowe, czyli piecyki i kotły dwufunkcyjne, drugim – podgrzewacze i bojlery elektryczne, a ostatnim – centralne źródło ciepła w postaci lokalnej kotłowni i miejskiej sieci ciepłowniczej. I właśnie to ostatnie źródło jest jedynym przyszłościowym rozwiązaniem, ponieważ podgrzewacze elektryczne są niezwykle nieekonomiczne, a piecyki gazowe stanowią ogromne zagrożenie w przypadku niewłaściwego użytkowania. Zbyt duże uszczelnienie mieszkania, uszkodzone lub niedrożne kominy, wadliwe podłączenie piecyka albo jego niesprawność mogą doprowadzić do katastrofy. Jeżeli dodamy do tego jeszcze fakt, iż większość przewodów kominowych odprowadzających spaliny zawiera w sobie włókna azbestu i przez to muszą zostać one usunięte, okaże się, że ta metoda dostarczania ciepłej wody odchodzi w przeszłość. Dlatego już dzisiaj warto zastanowić się nad zmianą systemu ogrzewania miejskiego.

Charakterystyka ogrzewania wody ciepłem sieciowym

Odpowiedzią na pytanie jak oszczędzać na ogrzewaniu miejskim, jest program „Ciepła woda” realizowany od 2004 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie przy udziale Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A. oraz Elektrociepłowni Skawina S.A., a objęty patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Program ten skierowany jest do mieszkańców Krakowa oraz właścicieli i zarządców budynków, w których do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej stosuje się indywidualne podgrzewacze gazowe i elektryczne lub kotłownie gazowe. Alternatywą dla tych sposobów jest podgrzewanie wody wodociągowej w wymienniku węzła cieplnego umieszczonego w piwnicy budynku.

Jak wygląda realizacja tego projektu od strony technicznej? – Wszystko rozpoczyna się od inicjatywy mieszkańców lub zarządców budynku, którzy stają się inwestorami. Na początku należy pozyskać fundusze, wybrać ofertę i zlecić wykonanie projektu. Później inwestor uzyskuje pozwolenie na budowę i wybiera wykonawcę. Rozpoczyna się właściwa realizacja projektu, czyli prace budowlane – budowa przyłącza, modernizacja, rozbudowa lub wymiana węzła cieplnego, wykonanie instalacji wewnętrznej, po zakończeniu których następuje rozliczenie inwestycji, a Elektrociepłownia „KRAKÓW” zwraca częściowy nakład w wysokości ok. 20% wartości instalacji cieplnej wody – wyjaśnia Marcin Sodo, współwłaściciel krakowskiej firmy Nawigator Nieruchomości zajmującej się kompleksową obsługą nieruchomości. Program „Ciepła woda” z każdym rokiem zyskuje na popularności. W latach 2004-2008 zrealizowano 61 projektów, w 2009 roku – 11 projektów, a w roku bieżącym 22 projekty.

Oszczędności związane z ze zmianą systemu podgrzewania

Najbardziej oczywistą oszczędnością jest ta, związana z brakiem piecyka. Nie ponosimy kosztów kupna urządzenia oraz eksploatacji, czyli przeglądów serwisowych i kominiarskich oraz jego napraw. Ponadto jeżeli przeanalizujemy ceny podgrzania wody za pomocą piecyka gazowego, elektrycznego oraz sieciowego, okaże się, że najwięcej oszczędzimy dzięki przyłączu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Cena wody wodociągowej oraz koszt odprowadzenia ścieków jest niezależny od sposobu ogrzewania wody i wynosi obecnie 6,75 zł za m3. Koszt podgrzania 1 m3 wody za pomocą piecyka elektrycznego to 30,16 zł, piecyka gazowego – 17,29 zł, a sieciowego – 13,23 zł. A zatem oszczędzać na ogrzewaniu miejskim można poprzez wybór właściwego sposobu podgrzewania wody użytkowej.

Warto jeszcze przyjrzeć się kosztom instalacji ogrzewania sieciowego wody użytkowej. – Koszt instalacji wynosi średnio 2477 zł na mieszkanie, a prosty okres zwrotu tych pieniędzy to cztery lata. Ta średnia wyliczona jest z wcześniejszych inwestycji. Na przykład na os. Centrum D9, gdzie podłączono 82 mieszkania na 11 kondygnacjach, koszt wyniósł 2184 zł na mieszkanie, a na os. Szkolnym 2 – 2095 zł na każde spośród 167 mieszkań na 5 kondygnacjach. Można zmniejszyć te koszty dzięki dofinansowaniom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub skorzystać z formuły finansowania z oszczędności ESCO – tłumaczy Bogusław Sokół, z Nawigator Nieruchomości. ESCO (Energy Saving Company) oferuje ciekawy sposób finansowania inwestycji z oszczędności, jakie powstają po jego realizacji. ESCO może zaprojektować, wykonać i sfinansować owe przedsięwzięcie na swój koszt, który następnie będzie jej zwrócony z różnicy w cenie i użytkowaniu, między nową a obecną instalacją. Co więcej, czas zwrotu inwestycji wynosi cztery lata, które można wydłużyć, a oprocentowanie inwestycji przez ESCO jest dużo niższe niż kredyty w bankach.

Korzyści ogrzewania wody ciepłem sieciowym

Woda użytkowa ogrzewana ciepłem sieciowym to nie tylko oszczędność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Proces podgrzewania wody odbywa się z dala od mieszkań, w pomieszczeniu wymiennikowni, a z naszych łazienek i kuchni znikają podgrzewacze i wraz z nimi zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla, wybuchem czy porażeniem prądem elektrycznym. Niebagatelną zaletą tej metody jest również związany z nią komfort i ekologia. Temperatura krążącej w instalacji wody jest stała, więc nie musimy czekać, aż z rur spłynie zimna woda i wreszcie pojawi się ciepła, ponieważ dzieje się to natychmiast po odkręceniu kurka. Ponadto poprzez to, że urządzenia podgrzewające wodę znajdują się poza mieszkaniem, zyskujemy dodatkową powierzchnię do zagospodarowania i poprawę jego estetyki. Warta odnotowania jest również niezawodność tego systemu, ponieważ gwarancję nieprzerwanych dostaw zapewnia całoroczna, ciągła praca źródeł ciepła oraz promienisto-pierścieniowa budowa sieci ciepłowniczej, umożliwiająca w razie jakiejś awarii, zmianę kierunku zasilania, a nad tym wszystkim czuwa całodobowe pogotowie energetyczne. Ogrzewanie wody ciepłem sieciowym to sposób najbardziej przyjazny środowisku, co potwierdziła Światowa Nagroda Klimatyczna dla Miejskich Systemów Energii Cieplnej przyznana MPEC S.A. w Krakowie w roku 2009. Poprzez ciepłą wodę użytkową z sieci, możemy nie tylko oszczędzać na ogrzewaniu miejskim, ale również dbać o środowisko.