OPROCENTOWANIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Powinniśmy przede wszystkim sprawdzać na jakiej stopie referencyjnej i wysokości marży jest oparte proponowane dla nas oprocentowanie kredytu hipotecznego. Porównując kredyty hipoteczne może się okazać po kilku zapłaconych ratach, że ten z niższym oprocentowaniem w momencie podpisywania umowy kredytowej okaże się ostatecznie kredytem droższym. Negocjujmy marże kredytu hipotecznego jaką będziemy mieli w umowie kredytowej, a nie tylko wysokość raty i oprocentowanie na dzień podpisywania umowy kredytowej. O oprocentowaniu kredytu hipotecznego decyduje zawsze bank. Trzeba pamiętać o tym, że oprocentowanie kredytu jest uzależnione od marży banku. Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego nie da się negocjować, ale marżę, która wpływa na jej wysokość – tak. Z reguły marża kredytu jest tym niższa, im wyższa kwota kredytu i im wyższy wkład własny lub jesteśmy aktywnym i stałym klientem banku. Dodatkowo weź pod uwagę koszty takie, jak prowizja, koszty ubezpieczeń, spread.

OPROCENTOWANIE KREDYTY HIPOTECZNE

Oprocentowanie kredytów hipotecznych zależy od:

Zmiennej składające się ze stawki bazowej/referencyjnej, która jest równa kosztowi, po jakim bank pozyskał pieniądze potrzebne do udzielenia kredytu -stawka bazowa: np.WIBOR, LIBOR lub EURIBOR.
Marży banku – zależy od parametrów kredytu, ustalana przez Bank i stanowi jego zysk

Oprocentowanie stałe czy oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego? Jeśli wybierzemy oprocentowanie stałe to z góry znamy wysokość wszystkich rat. Decydując się na oprocentowanie zmienne to oprocentowanie kredytu hipotecznego ustalane jest na podstawie stóp rynkowych, banki muszą podnieść oprocentowanie kredytu hipotecznego, gdy stopy te rosną, i obniżyć, gdy maleją. Podwyżki czy obniżki oprocentowania kredytów mogą być jednak różne w poszczególnych bankach – zależnie od stosowanych mechanizmów aktualizacji. Niektóre banki ustalają aktualizację oprocentowania raz na miesiąc, inne co kwartał, co pół roku, a nawet rok. Niektóre opierają je na aktualnej stawce procentowej WIBOR , LIBOR czy EURIBOR inne na średniej z poprzednich miesięcy. Stosowane są też tak zwane wskaźniki zmienności: bank zmienia oprocentowanie kredytów hipotecznych dopiero wtedy, gdy stawki procentowe zmieniają się o określony procent.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *