Jak ominąć podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości

Wiele osób pragnących sprzedać mieszkanie, które otrzymali np. w drodze spadku czy darowizny, zastanawia się czy może w jakiś sposób uniknąć zapłacenia podatku dochodowego od zbycia nieruchomości. Istnieje taka możliwość, jednak dotyczy ona jedynie nieruchomości, które znalazły się w naszym posiadaniu po 1 stycznia 2009 roku, bowiem dopiero wówczas weszła z życie nowelizacja ustawy o PIT. Należy pamiętać, że podstawę do skorzystania ze zwolnienia stanowi złożone w terminie – do końca kwietnia 2010 roku (dla osób, które sprzedały swoją nieruchomość w roku 2009), zeznanie podatkowe – PIT 39. Odpowiednio wypełniony PIT 39  (w rubryce nr 26 wpisujemy kwotę dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy) wraz z podpiętym do niego aktem notarialnym sprzedaży nieruchomości jest tożsamy z

deklaracją, że uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe. W dużym skrócie możemy powiedzieć, że osoba,  które pieniądze ze sprzedaży swojego mieszkania przeznaczy na zakup innej nieruchomości, nie zapłaci podatku dochodowego. Ma na to dwa lata od końca roku, w którym doszło do sprzedaży nieruchomości. W tym czasie środki pochodzące ze zbycia nieruchomości musi przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, którymi mogą być:

  • zakup budynku mieszkalnego (domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego), jego części lub udziału w budynku
  • zakup mieszkania lub udziału w takim mieszkaniu
  • zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w gruncie
  • zakup gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego
  • zakup gruntu, który w ciągu dwóch lat od zakupu stanie się działką budowlaną
  • zakup prawa do użytkowania wieczystego pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim prawie
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego lub udziału w takim prawie
  • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja na cele mieszkalne własnego budynku mieszkalnego

(Co istotne, nieruchomość nie musi znajdować się na terenie RP, można więc śmiało zakupić np. apartament w Bułgarii lub w innym państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)

  • spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu lub odsetek od kredytu hipotecznego (przed dniem sprzedaży nieruchomości)

Jeżeli już zdecydujemy się na takie rozwiązanie, to warto dotrzymać danego Urzędowi Skarbowemu słowa, w innym wypadku będziemy zmuszeni zapłacić zaległy podatek wraz z naliczonymi za zwłokę odsetkami.

W innym wypadku możemy odczekać pięć lat od momentu, kiedy nieruchomość stała się naszą własnością, i wówczas możemy sprzedać ją bez płacenia podatku dochodowego.