O czym początkujący przedsiębiorca wiedzieć powinien?

Przymierzając się do założenia działalności gospodarczej niezwykle ważne jest, by stale pogłębiać swą wiedzę w tematach, które stanowią fundament dobrego funkcjonowania firmy.

Biznes plan

Zakładając własną działalności z pewnością staniesz przed koniecznością napisania biznesplanu. Jest on opisowym zbiorem analiz i prognoz określających cele firmy, jak również wyznaczonych zadań i sposobów prowadzących do ich realizacji. Przy jego tworzeniu należy wziąć pod uwagę m. in. analizę rynku, analizę konkurencji, źródła pozyskania kapitału, organizację dystrybucji towarów, strategie w zakresie cen itp.

Wybór grupy docelowej

Temat często traktowany po macoszemu, przez przyszłych przedsiębiorców. Bywa, że spotykamy się z określeniem, że grupą docelową są “kobiety od 20 do 50 roku życia”, co jest oczywiście pojęciem zbyt szerokim. Grupa docelowa, to grupa ludzi, do której wysyłamy informację o produkcie jaki oferujemy. Podstawowymi kryteriami demograficznymi do zdefiniowania grupy docelowej są: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, liczba posiadanych dzieci, wysokość dochodów itp. Od pewnego czasu, rośnie popularność psychofizycznego określania grupy docelowej, którego dokonuje się w oparciu o styl życia a nie cechy demograficzne. Przykładem mogą być single, ateiści, właściciele kotów, fani danej muzyki itd.

Strategia i rozwój

Strategię i rozwój firmy należy oczywiście przemyśleć gruntowanie, podczas tworzenia biznesplanu. Jednak mając stale na widoku wyznaczony cel, należy zastanowić się, czy będziemy podążali do niego samotnie, czy też w grę wchodzi zatrudnienie pracowników. Jeżeli zdecydujemy się na zatrudnienie pracownika, powinniśmy zastanowić się, czy potrafimy delegować mniej istotne a często czasochłonne zadania. Wychodząc z założenia, że nikt nie wykona pracy tak dobrze, jak my sami, mijamy się z sensem zatrudniając osobę do pomocy. Następstwem tego będzie frustracja, przemęczenie i brak czasu na planowanie strategii rozwoju firmy.

Kontrola kosztów

Racjonalne zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, ma bardzo duży wpływ na rentowność jego działalności. Wiąże się to z przemyślanym kształtowaniem poziomu i struktury kosztów za pomocą odpowiednich narzędzi. Niezwykle istotne jest, byśmy zapoznali się ze stosowanymi metodami, narzędziami oraz problemami związanymi z zarządzaniem kosztami przedsiębiorstwa. Ważna jest także umiejętność interpretowania i wykorzystywania informacji finansowych.

Podatki i księgowość

Zakładając działalność gospodarczą, dokonujemy wyboru formy organizacyjno-prawnej. Od tej decyzji zależeć będzie rodzaj opodatkowania, jaki zastosujemy do uzyskanych w przyszłości dochodów. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz w ramach spółki cywilnej, mogą wybrać dowolną formę opodatkowania. Mogą także zdecydować, czy chcą rozliczać swoją firmę korzystając z usług księgowej, czy też samemu prowadzić księgowość, korzystając z coraz popularniejszych usług outsourcingu księgowego oraz księgowości internetowej. Spółki handlowe, jako formy organizacyjno-prawne o wyższym stopniu zaawansowania, muszą prowadzić pełną księgowość.

Kontakty biznesowe

Ich ważności w rozwoju firmy nie trzeba zachwalać. Warto więc poświęcić trochę czasu na przemyślenie gdzie i w jaki sposób pozyskać takie kontakty oraz co jest niezmiernie ważne, jak je podtrzymywać.

Wiedza

Nieocenionym źródłem wiedzy na te oraz podobne tematy, jest oczywiście internet oraz fachowa prasa. Korzystając z Internetu pamiętajmy jednak, by wybierać sprawdzone portale i nie ograniczać się tylko i wyłącznie do jednego źródła. W razie wątpliwości zawsze możemy też skontaktować się z rekomendowanym specjalistą.

Prawo pomysłów Kolumba

Ucząc się, zdobywając doświadczenie często zdarza się, że po jakimś czasie – szczególnie wtedy, gdy nie przynosi to natychmiastowych efektów – czujemy się zniechęceni. Pamiętajmy jednak, że działa na nas tzw. “prawo pomysłów Kolumba”. Jak wiemy, Kolumb chciał dopłynąć do Azji, płynąc na Zachód. Dopłynął – dzięki swej wiedzy i doświadczeniu – do Ameryki. Jego plany nie do końca się sprawdziły, ale mimo wszystko doprowadziły do odkrycia czegoś innego, równie ciekawego.