Niezawodny kredyt w rachunku osobistym

Kredyt w rachunku osobistym to doskonały sposób na uregulowanie nieprzewidzianych wcześniej wydatków. Z racji swojego charakteru jest on rozwiązaniem wygodnym, a jego uzyskanie i uruchomienie jest niezwykle proste oraz szybkie. Za co i ile przyjdzie jednak zapłacić w przypadku jego wykorzystania?

Czym jest kredyt w rachunku?

Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym (limit kredytowy) jest, jak sama nazwa wskazuje, specyficznym typem kredytu odnawialnego, przypisanego do konta osobistego. Jego posiadanie jest więc niezbędne w celu uruchomienia limitu kredytowego. Przyznawany jest na podstawie umowy kredytowej (najczęściej na rok, lub jego wielokrotności) na wniosek klienta i w większości przypadków podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny zapisany w umowie okres. Wartym zaznaczenia jest przy tym fakt, że zdecydowana większość instytucji finansowych decyzję o przyznaniu kredytu w rachunku podejmuje jedynie na podstawie historii wpływów na konto – czym są one wyższe, tym wyższy będzie również wyliczony dla danego kredytobiorcy limit kredytowy. Znacznie przyspiesza to proces udzielenia limitu kredytowego, a także sprawia, że proces ten nie jest tak uciążliwy, jak na przykład przyznanie kredytu gotówkowego, w przypadku którego w znacznej większości niezbędne okaże się przedstawienie chociażby potwierdzonego przez pracodawcę zaświadczenia o zarobkach.

Dlaczego kredyt odnawialny?

Najważniejszą zaletą kredytu w rachunku jest jego odnawialność bez konieczności sygnowania kolejnych umów kredytowych. Dodatkowa gotówka będzie więc każdorazowo ponownie dostępna po spłacie wykorzystanej wartości (całości lub części) przyznanego limitu. Co to oznacza? Załóżmy, że na twoim rachunku osobistym znajduje się obecnie trzy tysiące złotych, a przyznany limit kredytowy to dwa tysiące złotych. Łącznie do twojej dyspozycji będzie więc pięć tysięcy złotych, a  korzystanie z limitu kredytowego rozpocznie się dopiero w momencie wydatkowania posiadanych przez ciebie3 tysięcy. Znaczy to, że po wypłacie z konta posiadanych środków własnych, każda kolejna wypłata wiązała się będzie z wykorzystaniem linii kredytowej, a co warte zaznaczenia, odsetki naliczane będą proporcjonalnie do czasu trwania zadłużenia nie od całości limitu, a od wykorzystanej przez nas jego części. Zakładając, że skorzystałeś z 700 zł, to właśnie od tej kwoty instytucja finansowa pobierze przewidziane umową odsetki. Będą one naliczane do momentu, aż dodatkowe wpływy na konto automatycznie nie pokryją zaciągniętego zobowiązania tzn. jeśli na twoje konto wpłynie tysiąc złotych, to automatycznie spłacone zostanie siedmiusetzłotowe  zadłużenie, a do dyspozycji pozostanie 300 zł środków własnych oraz odnowiony limit kredytowy w wysokości 2000 zł.

Ile to kosztuje?

Kosztem kredytu w rachunku osobistym są oczywiście odsetki naliczane od pobranego zadłużenia. Ich wysokość zależy przy tym od czasu w jakim spłacimy pobrany kapitał oraz wysokości oprocentowania. Jest ono różne i ściśle uzależnione od aktualnej oferty danej instytucji finansowej, jednak jego wskaźnik to standardowo około 15-20% w skali roku. Najczęściej jest również tak, że twoim kosztem  będzie także samo przyznanie kredytu w rachunku osobistym. Może być to tak opłata o ściśle określonej wysokości ryczałtowej np. 100 zł, jak również prowizja będąca ułamkiem przyznanego limitu kredytowego np. 1,5% jego wysokości. Zwrócić należy przy tym uwagę, że koszt ten zostanie naliczony także w kolejnych latach obowiązywania umowy lub podczas jej automatycznego przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.  Inną opłatą z jaką możesz mieć tu do czynienia jest także ubezpieczenie spłaty kredytu, jednak nie jest ono stosowane we wszystkich instytucjach, a w zamian za jego wykupienie kredytobiorca liczyć może na redukcję lub anulowanie opłaty powiązanej z udzieleniem limitu kredytowego.

Kredyt w rachunku osobistym jest zdecydowanie przydatnym narzędziem, które może pomoc w sprostaniu nagłym wydatkom, których nie uwzględniłeś w finansowych planach, lub których po prostu nie dało się przewidzieć. Warto jednak zwrócić uwagę na to, by uruchomienie i obsługa limitu w koncie nie była zbyt droga, dlatego dokładnie porównaj dostępne na rynku oferty. Traktuj kredyt w rachunku jako zabezpieczenie, a nie narzędzie wykorzystywane regularnie, co doprowadzić może nie tylko do powstania znacznych kosztów, ale także zbytniego zadłużenia.