Kredyt na odstępstwo – co to znaczy?

Z pojęciem kredytu na odstępstwo możemy spotkać się w sytuacji, kiedy osoba ubiegająca się o otrzymanie od banku pożyczki nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych do jej udzielenia, ale jednocześnie istnieją wyjątkowe okoliczności, które przyczyniają się do tego, że końcowo pieniądze mogą jednak zostać przyznane takiej osobie.
Idąc dalej, odstępstwo polega na tym, że bank nie stosuje w przypadku klienta standardowej, z góry ustalonej procedury, natomiast stosuje inne zasady, na których decyduje się udzielić mu pożyczki. Na przykład, nakłada on na klienta obowiązek założenia u siebie rachunku bankowego, wprowadzając przy tym jednoczesną konieczność dokonywania określonych, co do wysokości i terminu wpłaty, wpływów na ten rachunek.
Kredyt na odstępstwo jest przeważnie przyznawany wtedy, kiedy bank nie chce stracić klienta, w związku, z czym stwarza mu szansę wzięcia kredytu, jednak z racji specyficznej sytuacji finansowej delikwenta, dokonuje tego na określonych, korzystnych dla siebie warunkach. Pozwalają mu one zabezpieczyć się na wypadek, gdyby nagle okazało się, że klient nie chce, czy też nie jest w stanie spłacić danej kwoty. Warto zauważyć, że każdy bank posiada swoją odrębną politykę udzielania kredytów. To, czy i jaki rodzaj kredytu zostanie przyznany w danym przypadku, zależy właśnie od zasad zawartych w owej polityce.