Kredyt marzeń dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wyniki badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wyraźnie wskazują, że jesteśmy przedsiębiorczym narodem. Poziom przedsiębiorczości Polaków – czyli liczba osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ciągu trzech lat – znajduje się powyżej średniej UE. Banki doskonale zdają sobie z tego sprawę, proponując właścicielom przedsiębiorstw coraz bardziej korzystne kredyty.

W raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013 PARP podkreśla, że polskie MSP działają głównie w usługach i handlu (76,6%), rzadziej natomiast w budownictwie (13%) i przetwórstwie przemysłowym (10,3%). Co więcej, Polska jest jednym z krajów unijnych, w których powstaje największa liczba przedsiębiorstw – w 2011 roku zajęła pod tym względem czwarte miejsce po Francji, Włoszech i Niemczech.

Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Według danych GUS w 2014 roku w Polsce funkcjonowało około 1,84 mln przedsiębiorstw niefinansowych, co oznacza wzrost o 4,0% w porównaniu z rokiem 2013. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią aż 99,8% tych podmiotów. Najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność handlową (27,0%), profesjonalną, naukową i techniczną (12,7%), budowlaną (12,5%) i przemysłową (10,4%). W każdym rodzaju działalności zdecydowaną przewagę miały przedsiębiorstwa małe.

Informacje o liczbie przedsiębiorstw działających na terenie Polski można zaczerpnąć również z rejestru REGON (najstarszy rejestr podmiotów gospodarki narodowej) – zgodnie z nim w Polsce zarejestrowanych jest blisko 4,2 mln firm (dane z kwietnia 2016 roku). Wpis do REGONU jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, jednak wprowadzanie zmian związanych m.in. z zawieszeniem lub zakończeniem prowadzenia działalności jest fakultatywne. Rejestr zawiera zatem także dane o podmiotach, które nie prowadzą czynnej działalności gospodarczej.

Udział przedsiębiorstw w generowaniu PKB rośnie z roku na rok, a w jego tworzeniu duży udział ma sektor MSP. W 2012 roku polskie przedsiębiorstwa wygenerowały 73% PKB, a małe i średnie przedsiębiorstwa – 48,5%. Największy udział w tworzeniu PKB mają przy tym mikroprzedsiębiorstwa − około 30%.

Kredyt marzeń dla sektora MSP

W związku z rosnącą liczbą przedsiębiorstw w Polsce sektor bankowy oferuje coraz bardziej korzystną linię kredytową dla sektora MSP. Co więcej, niektóre banki specjalizują się w kredytach dla firm, proponując korzystne rozwiązania, takie jak np. brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, ubezpieczenie czy korzystne oprocentowanie. Jak podkreśla Michał Knitter, Dyrektor Departamentu Produktów Idea Banku, właściciele przedsiębiorstw oczekują od banków korzystnej oferty dostosowanej do ich potrzeb. Droga do założenia własnego biznesu jest niezwykle trudna. Wielu przedsiębiorców pożycza pieniądze od rodziny czy wchodzi w spółkę z osobą dysponującą wystarczającym kapitałem. Idea Bank stara się wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, oferując kredyt umożliwiający rozwój małym firmom. Z myślą o nich wprowadziliśmy nowy Kredyt Fair, którego oprocentowanie wynosi zaledwie 4,99%, wszystkie formalności można załatwić online, a bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Korzystna linia kredytowa pomaga przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej, która z kolei wpływa na terminowość regulowania zobowiązań z partnerami biznesowymi. Płynność finansowa – czyli zdolność podmiotu do terminowego spłacania zobowiązań – jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na dobre funkcjonowanie firmy. Jeżeli jest zachowana, przedsiębiorstwo nie ma problemów z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom i może podejmować inwestycje finansowe. Utrzymanie płynności finansowej stanowi zatem warunek przetrwania przedsiębiorstwa. Gdy jej natomiast brakuje, maleją szanse na utrzymanie dotychczasowych klientów i pozyskanie nowych.

Sektor MSP stanowi dominującą siłę polskiej gospodarki, źródło jej wzrostu i innowacji. W związku z rosnącą z roku na rok liczbą małych i średnich przedsiębiorstw, banki oferują coraz bardziej korzystne linie kredytowe i prześcigają się w innowacyjnych rozwiązaniach. Z kolei dzięki korzystnym kredytom przedsiębiorstwa mogą zachować płynność finansową, przyczyniając się przy tym do rozwoju polskiej gospodarki.