Kredyt budowlany

Przeznaczenie kredytu

 • budowa domu systemem gospodarczym lub z deweloperem lub Spółdzielnią Mieszkaniową,
 • budowa lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym z deweloperem lub Spółdzielnią Mieszkaniową,
 • remont, modernizacja i wykończenie domu lub lokalu mieszkalnego,
 • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
 • wykonanie infrastruktury technicznej potrzebnej do użytkowania budynku.

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu uzależniona jest od:

 • zdolności kredytowej rozumianej jako możliwość spłaty kredytu z odsetkami wraz z pozostałymi zobowiązaniami finansowymi ze stałych dochodów Kredytobiorcy lub kredytobiorców
 • wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu i stosunku wysokości kredytu do wartości nieruchomości zwanym wskaźnikiem LTV

przy czym w zależności od banku będzie można skredytować do 100% wartości inwestycji, a nawet są banki, które finansują 110% wliczając w to opłaty.

 

UWAGA: Jeżeli bank nie sfinansuje 100% wartości inwestycji budowlanej, będziesz musiał posiadać wkład własny, który będziesz zobowiązany udokumentować. Wkład własny jest to kwota, jaką musi posiadać kredytobiorca aby rozpocząć budowę. Niektóre banki za wkład własny mogą uznać wartość działki, na której realizowana będzie inwestycja będącej własnością kredytobiorcy.

 

Banki pozwalają również na kredytowanie prowizji bankowej, kosztów ustanowienia hipoteki oraz wszelkie dodatkowych kosztów okołokredytowych. W niektórych przypadkach jednak będą wymagały zapłaty tych opłat gotówką.

 

Jeżeli w trakcie spłaty kredytu okaże się, że potrzebujesz więcej środków, a Twoja zdolność kredytowa i wartość zabezpieczenia pozwoli na to, możesz powiększyć kwotę kredytu.

 

Kredytobiorca

Standardowo akceptowane są wszystkie regularne źródła uzyskania dochodów:

 • umowa o pracę
 • kontrakty menadżerskie
 • działalność gospodarczą – wszelkie formy opodatkowania
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło, z tytułu najmu nieruchomości, działy specjalne produkcji rolnej, emerytury i renty, dywidendy i inne dochody kapitałowe, także osiągane za granicą

UWAGA:  Jeżeli przystępujesz do kredytu pozostając w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej, umowę zawiera się z obojgiem małżonków.