Jak działają lokaty?

Oszczędzanie pieniędzy staje się ostatnio bardzo popularne we wszystkich grupach społecznych. Banki przygotowały dla nas kilka propozycji oszczędzania pieniędzy. Wśród nich są standardowe konta oszczędnościowe, lokaty oraz programy regularnego oszczędzania i inwestowania, łączące w sobie mechanizm lokaty i funduszu inwestycyjnego. Dziś zajmiemy się omówieniem zasady działania lokaty.

Czym jest lokata bankowa?

Lokata ma postać indywidualnego rachunku bankowego, posiadające unikalny numer. Dostęp do tego rachunku jest zwykle zapewniany drogą internetową, przez system transakcyjny konkretnego banku. Po zalogowaniu się na swoje konto, uzyskujemy dostęp do szczegółowych parametrów lokaty, takich jak:

• wysokość zgromadzonych na lokacie oszczędności
• wartość dotychczasowych odsetek
• bieżące oprocentowanie lokaty
• czas pozostały do końca trwania lokaty
• możliwość wcześniejszego zerwania lokaty i wypłaty pieniędzy na swoje konto
• przedłużenie lokaty na kolejny czas
• zakup pozostałych produktów banku, jak kredyty, pożyczki, karty czy konta

W odróżnieniu od konta oszczędnościowego, lokaty działają na zasadzie jednorazowego uruchomienia i wpłaty pieniędzy, od której będą liczone odsetki. Odwrotnie jak w przypadku kont oszczędnościowych, lokaty zwykle nie pozwalają na częściową wypłatę pieniędzy, bez ryzyka utraty odsetek.

Czy lokaty bankowe są bezpieczne?

Tak, lokaty są bezpieczną formą oszczędzania pieniędzy, gdyż nie korzystają z mechanizmów inwestowania w akcje, fundusze lub obligacje. Ma to jednak swoje konsekwencje w postaci stosunkowo niskiego oprocentowania, zapewniającego raczej symboliczne zyski, niż realne pieniądze, które można przeznaczyć na bieżące utrzymanie się. Tym niemniej, w porównaniu do standardowych kont bankowych, lokaty w dalszym ciągu są bardziej opłacanym sposobem przechowywania oszczędności. Dodatkowo, wszystkie lokaty do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, są w całości chronione gwarancjami BFG – Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Stanowi to więc dodatkowy mechanizm zabezpieczenia klientów banku.