Granica rentowności lokat

Lokaty bankowe to bezpieczny sposób na inwestowanie posiadanych oszczędności. Gwarancje zwrotu kapitału na lokatach udzielane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny powodują, że nawet w obliczu bankructwa banku, klient może odzyskać pieniądze wpłacone na depozyt terminowy.

Problem w tym, że przynajmniej obecnie, lokaty bankowe są nisko oprocentowane. Niektóre nie przynoszą klientom realnego zysku, po uwzględnieniu obowiązkowego podatku od zysków kapitałowych oraz poziomu inflacji. Jak wybierać depozyt terminowy w banku, aby móc liczyć nie tylko na ochronę kapitału przed utratą wartości, ale również i na wypracowanie przyzwoitego poziomu odsetek?

Warto przy tym zwrócić uwagę na poziom rentowności lokat, jaki obecnie funkcjonuje. Uzależniony jest on od poziomu oferowanego oprocentowania lokat bankowych oraz od istniejącej w kraju inflacji. Poziom podatku Belki, który obliczany jest od odsetek z każdej lokaty terminowej, nie jest taki istotny, ponieważ jest on zawsze taki sam i wynosi 19%.

Jeszcze do niedawna wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych, czyli inflacja, była niewielka, dzięki czemu nawet stosunkowo nisko oprocentowane depozyty pozwoliły na wypracowanie zysków przez klientów. Obecnie inflacja rośnie, dlatego też przyzwoicie oprocentowane lokaty bankowe przynoszą klientom niewielki zysk – około 0,5% rocznie. Niektóre zaś w ogóle nie chronią kapitału przed utratą wartości. Warto podkreślić, że inflacja w listopadzie 2013 roku wynosiła 0,8%.

Które lokaty pozwolą na wypracowanie zysków i ochronę kapitału przed utratą wartości? Według wyliczeń banku BGŻOptima, opłaca się zainwestować aktualnie w lokatę terminową, jeśli bank oferuje klientowi oprocentowanie w granicy 2,84%. Tak kształtuje się minimalny poziom rentowności lokaty. Jeśli możemy złożyć pieniądze na depozycie z takim oprocentowaniem, oznacza to, że nie stracimy na całej inwestycji, ale też i nie zyskamy.

Średnia pięciu najlepszych rocznych depozytów terminowych wynosi obecnie 3,42% i  jest to oprocentowanie wyższe niż przed miesiącem, kiedy wynosiło 3,3%. Nie brakuje jednak banków, które są w stanie zaoferować klientom oprocentowanie znacznie niższe od progu rentowności lokat. W takich przypadkach w ogóle nie powinniśmy interesować się takimi depozytami, ponieważ realnie na nich stracimy. Siła nabywcza pieniądza uzyskanego po okresie trwania lokaty będzie niższa niż w chwili złożenia kapitału na depozyt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *