Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Proces związany z pozyskiwaniem kredytu hipotecznego to przeważnie szereg formalności i nieco bardziej – niż zwykle – skomplikowana procedura. Nie wystarczy tu jedynie okazanie zaświadczenia o kwocie uzyskiwanych zarobków. Co więcej, niemal w każdym momencie trwania procesu przyznawania kredytu istnieje dość wysokie prawdopodobieństwo, że bank poprosi nas o przedstawienie jeszcze jakichś, dodatkowych dokumentów.
Oprócz standardowych dokumentów w postaci dowodu tożsamości, wymaga się też szczegółowych (bardziej niż w przypadku innych rodzajów kredytów) potwierdzeń dotyczących naszej zdolności kredytowej, a mianowicie ostatnich wyciągów z konta (chyba, że posiadamy je właśnie w tym banku, w którym ubiegamy się o kredyt), a także z rachunku karty kredytowej. Przy niewystarczającej zdolności kredytowej możemy zaś zostać poproszeni o przedstawienie pisma potwierdzającego rezygnację z karty kredytowej, a niekiedy – są to raczej skrajne przypadki – pojawia się także konieczność spłacenia wszelkich wcześniejszych zobowiązań. W takim przypadku bank będzie wymagał przedstawienia potwierdzenia spłaty wszystkich zaległości finansowych.
Z pewnością bank zainteresuje się również dokumentami odnoszącymi się do samej nieruchomości, którą chcemy nabyć. Niezbędne będą tutaj takie dokumenty jak umowa przedwstępna sprzedaży, a także potwierdzenie, iż sprzedawca posiada prawo do decydowania o nieruchomości (najczęściej chodzi tu o odpis z księgi wieczystej).