Dłużnik i niespłacony kredyt – jak spłacić długi

Trudności w spłacie zaciągniętego zobowiązania zaczynają się najczęściej niewinnie. Lekkie spóźnienia w płatności raty mogą jednak przerodzić się w zwłokę w spłacie kredytu, a ta bardzo szybko prowadzi do powstania przykrych dla kredytobiorcy konsekwencji.

Procedura odzyskiwania niespłaconej części kredytu rozpoczyna się od przekazania kredytobiorcy upomnienia wskazującego zaległość w spłacie. Zawarty jest w nim określony termin, w którym prosi się dłużnika o spłatę należnych środków. Gdy ta nie zostanie dokonana, kredytobiorcy przedstawiany jest monit informujący go o wysokości zadłużenia, a także konsekwencjach, jakie wynikną w przypadku dalszego nieuregulowania zaległej części zobowiązania. To, poza kosztami samego monitu, również naliczenie karnych odsetek, a także – dla dłuższego okresu zaległości – dokonanie wpisu kredytobiorcy na listę dłużników i/lub zalegających ze spłatą kredytobiorców.

Gdy podejmowane dotychczas kroki nie pomogą, sprawa dłużnika przekazywana jest do działu windykacyjnego, lub zewnętrznej firmy windykacyjnej, która stara się odzyskać niespłacony dług. Jeśli także te działania spełzną na niczym, niespłacający kredytu dłużnik musi liczyć się, że jego sprawą zajmie się komornik, który będzie odzyskiwał dług z własności należącej do kredytobiorcy do momentu zaspokojenia roszczeń.

Kredyt z zabezpieczeniem

Nieco inaczej sprawa ta wygląda w przypadku, gdy chodzi o kredyt zabezpieczony ruchomością, lub nieruchomością – najczęściej spotykanymi tego rodzaju kredytami są kredyty hipoteczne oraz kredyty samochodowe. Komornik, posiadający decyzję o egzekucji długu, zajmie zabezpieczenie na poczet spłaty długu oraz wezwie kredytobiorcę do uregulowania zaległego zobowiązania. Jeśli do tego nie dojdzie, oszacowana zostanie wartość zabezpieczenia, które następnie poddane zostanie licytacji, której celem będzie uzyskanie środków pozwalających na spełnienie żądań wierzyciela.

Jak spłacić długi

Pamiętajmy jednak, że niezależnie, czy kredyt posiadał zabezpieczenie, czy był od niego wolny, przed problemem spłaty zaciągniętego zobowiązania nie da się uciec. Jeśli faktycznie nasze położenie finansowe uległo drastycznemu pogorszeniu, to postarajmy się wspólnie z kredytodawcą znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Pożyczającemu również zależy na odzyskaniu przekazanych w ramach kredytu środków, także powinien być gotowy na podjęcie pewnych ustępstw i ustaleń, które mogą uchronić nas przed całą masą problemów wynikających z niespłacanego zobowiązania