Czynności prawne związane z pożyczką pod zastaw nieruchomości

Umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy. Ponieważ o ile regulacje dotyczące typowej umowy pożyczki możemy znaleźć w kodeksie cywilnym to zasad dotyczących umowy pożyczki pod zastaw nieruchomości nie znajdziemy, przynajmniej nie wprost.

Tego typu pożyczka ma charakter prywatny i jest udzielana poza systemem bankowym. Możliwość jej zawierania jest możliwa dzięki zasadzie swobody umów, jaka obowiązuje w polskim prawie. Dzięki niej obywatele naszego kraju mogą zawierać nie tylko umowy, które są wyszczególnione w kodeksie cywilnym, ale również umowy, które tam nie figurą, np. umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości. Jedynym zastrzeżeniem, na jakie wskazuje kodeks jest to, że dane umowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa i nie może godzić w zasady współżycia społecznego.

Umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości dla swej ważności wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Do podpisania tego typu umowy dochodzi w kancelarii notarialnej. Sam akt jest poodpisywany przez strony zainteresowane zawarciem umowy pożyczki a całość jest potwierdzana przez podpis i pieczęć notariusza.

Dodatkowo ważnym czynnikiem, jaki wpływa na skuteczność umowy jest ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia. Z racji tego, że pożyczka jest zabezpieczana przez nieruchomość to konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich czynności od strony technicznej.

Wiąże się to ze złożeniem wniosku do sądu o ustanowienie zabezpieczenia na naszej nieruchomości. Odbywa się to poprzez wpis w księdze wieczystej nieruchomości, w dziale hipoteka (dział IV).

Jeżeli wszystkie czynności od strony formalnej zostaną przeprowadzone możemy już w krótkim czasie liczyć na otrzymanie pieniędzy pochodzących z pożyczki pod zastaw nieruchomości.