Czym różni się pożyczka od kredytu?

Pożyczka i kredyt – jeden i drugi kończy się przelaniem środków pieniężnych na konto, czy to pożyczkobiorcy, czy też kredytobiorcy, jednak nie działają na tych samych zasadach. Czym się od siebie różnią? Zamienne stosowanie terminów „pożyczka” i „kredyt” czyni nas nieświadomymi konsumentami na rynku finansowym. Nie tylko nie wiemy jaka jest między nimi różnica, ale także nie wiemy, którą opcję wybrać, kiedy rzeczywiście potrzebujemy pomocy finansowej. Prawo bankowe a prawo cywilne Zasadniczą różnicę między pożyczką a kredytem stanowią ugruntowania prawne. Tak więc odpowiednio umowy dotyczące pożyczek zawierane są na gruncie prawa cywilnego, natomiast umowy kredytowe na gruncie prawa bankowego, co oznacza zupełnie inne regulacje obydwu umów. Od kogo pożyczamy pieniądze i po co? Kolejną różnicą w przypadku pożyczki i kredytu jest to od kogo i w jakim celu pożyczamy środki finansowe. Celem pożyczki jest przeniesienie praw własności do określonej sumy pieniędzy lub innych środków materialnych z właściciela, czyli pożyczkodawcy na pożyczkobiorcę. Takich operacji może dokonywać jedynie osoba lub firma, która jest właścicielem danych środków. Po przeniesieniu praw własności, pożyczkobiorca nie ma prawa ingerować w sposób wykorzystania pożyczonych środków. Dla przykładu pożyczka przez Internet na dowód może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel. Natomiast bank nie udziela kredytów ze środków własnych. Do tego celu wykorzystuje głównie środki zdeponowane przez swoich klientów. Przedmiotem kredytu są tylko środki pieniężne – bezgotówkowy pieniądz bankowy. Co więcej, aby otrzymać kredyt, musisz przedstawić bankowi cel, na który dane pieniądze zostaną przeznaczone. Umowa kredytowa Umowa kredytowa powinna być sporządzona w formie pisemnej. Zawsze określa ona termin zwrotu zaciągniętego kapitału wraz z odsetkami w ściśle określonej formie rat. Jest odpłatna, a ceną kredytu są tu opłaty, prowizje i odsetki. Środki pieniężne z kredytu nie stają się własnością kredytobiorcy i zawsze muszą zostać zwrócone. Dodatkowo bank nigdy nie udziela kredytu w formie gotówkowej, tylko poprzez zapisanie odpowiedniej kwoty pieniędzy na koncie klienta. Bank udziela również kredytu na ściśle określony we wniosku kredytowym cel. W przypadku wykorzystania przez kredytobiorcę środków niezgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, bank może zażądać ich natychmiastowego zwrotu, co w przypadku firm oferujących pożyczki od ręki się nie zdarza. Jasno i klarownie Podsumowując, jeżeli chcemy mieć wolność wyboru na co i ile pieniędzy pożyczamy, lepiej wybrać pożyczkę, natomiast przy sprecyzowanych celach i wysokich kwotach warto zastanowić się nad kredytem. W jednym i drugim przypadku najlepiej jest na samym początku dokładnie zapoznać się z umową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *