Czym jest RRSO?

RRSO – czyli porównanie oferty banków i instytucji pozabankowych

RRSO to nic innego jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu, pożyczki lub innej usługi finansowania. Jest to więc koszt, który trzeba ponieść. RRSO to wartość procentowa wyznaczona od całkowitej kwoty pobieranej pożyczki lub kredytu w stosunku rocznym. Oznacza to, iż RRSO pokazuje faktyczne koszty kredytu, związane nie tylko z samym kredytem, ale również usługami pobocznymi, które jednak mocno wpływają na opłacalność pobieranego kredytu.

RRSO – obowiązkowa informacja podawana przez banki

RRSO jest informacją, która pozwala konsumentom porównać koszty kredytu z banku lub firmy A, z kosztami oraz ofertą z banku lub firmy B. RRSO obowiązkowo musi być podawane zarówno przez banki jak również SKOK-i oraz instytucje pożyczkowe, które są instytucjami niebankowymi. Kwota oprocentowania pożyczki lub kredytu podawana często pod postacią x%, w przypadku RRSO powiększona jest o prowizję banku, dodatkową opłatę  – na przykład związaną z uruchomieniem pożyczki lub kredytu, koszt dodatkowy – na przykład przygotowania symulacji oraz o koszty związane z samym uzyskaniem kredytu. W rzeczywistości RRSO, czyli faktyczne oprocentowanie roczne kredytu wyniesie y% i będzie zdecydowanie wyższe, niż w przypadku oprocentowania kredytu podawanego przez bank.

RRSO jest więc miernikiem i wyznacznikiem faktycznych kosztów, które klient może w łatwy sposób porównać pod postacią konkretnego oprocentowania. Bardzo często niższe oprocentowanie kredytu, powiększone przez koszty dodatkowe wyjdzie mniej korzystnie w banku A, niż w banku B, w którym to oprocentowanie jest wyższe, jednak koszty dodatkowe są zdecydowanie niższe. Porównując RRSO otrzymujemy faktyczną – rzeczywistą ofertę, która może, ale nie musi być atrakcyjna dla klienta. Tym samym im RRSO jest wyższe, tym oferta jest mniej korzystna, nawet jeśli stopa oprocentowania kredytu jest w rzeczywistości stosunkowo niska. Przepisy związane z kredytami konsumenckimi zobowiązują zarówno banki jak i SKOK-i, a także inne instytucje, w tym również te niebankowe, do podawania kwoty RRSO w każdej ofercie kredytowej. Jeżeli takowa wartość nie jest podana, konsument ma prawo zaskarżyć ofertę banku.