Czym jest lokata call?

Wśród różnego rodzaju lokat bankowych na szczególną uwagę zasługuje lokata typu call, nazywana po prostu lokatą call. Nie jest ona mocno promowana przez banki, choć wiele tego rodzaju instytucji finansowych posiada ją w swojej ofercie.

Lokata call jest lokatą krótkoterminową, służącą do przechowywania posiadanych przez klienta środków pieniężnych. Jest zakładana na okres nie krótszy niż 2 dni. Górna granica czasowa inwestycji może, ale nie musi zostać szczegółowo określona przez bank. Zwykle jednak, instytucje finansowe wskazują, na jaką minimalną i maksymalną kwotę może być założona lokata typu call.

Oprocentowanie lokat tego rodzaju jest wyliczane według zmiennej stopy oprocentowania, a część banków dopuszcza w odniesieniu do lokat call możliwość negocjacji wysokości oprocentowania, jeśli oczywiście kwota takiej lokaty jest wystarczająco wysoka. Warto podkreślić, że w lokacie call nie dokonuje się kapitalizacji odsetek. W momencie, kiedy klient zdecyduje się na zerwanie lokaty i wycofanie swoich oszczędności z banku, musi w nim uprzednio złożyć stosowne wypowiedzenie. Po 2 dniach od momentu wpłynięcia do banku takiego pisma, wypłacane są klientowi pieniądze z lokaty call. Następuje przelew środków na rachunek klienta, wraz z należnymi mu odsetkami za okres trwania lokaty.

Generalnie, głównym wymogiem bankowym przy zakładaniu lokaty call jest posiadanie rachunku bankowego w tym samym banku oraz wpłaty minimalne na to konto. Odsetki od lokaty call są postawiane do dyspozycji posiadacza rachunku dopiero w dniu likwidacji lokaty. Należy powiedzieć, że klient nie deklaruje terminu, w jakim jego pieniądze będą przechowywane na lokacie typu call.

Istnieje łatwy dostęp do ofert lokat typu call. Wiele banków pozwala na ich zakładanie poprzez wydanie dyspozycji ustanowienia rachunku lokaty krótkoterminowej typu call, składając polecenie przelewu wraz z pisemną deklaracją. Lokatę typu call założymy też przez Internet lub telefon. Oprocentowanie środków na lokacie call nie jest uzależnione od długości okresu przechowywania środków na rachunku lokaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *