Co to jest BIK

Jeśli w najbliższej przyszłości planujesz ubiegać się kredyt musisz wiedzieć jak ogromne znaczenie w tej sytuacji będzie mieć BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej.

BIK odgrywa niezwykle ważną rolę w naszym życiu, chociaż bardzo rzadko zdajemy sobie z tego sprawę. Instytucja ta została powołana przez Związek Banków Polski w 1997 roku. Po co? Przede wszystkim chodziło o utworzenie miejsca, które będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać informacje o historii zobowiązań (oraz tych aktualnych zobowiązaniach) zaciągniętych w bankach oraz Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Biuro Informacji Krajowej przechowuje dane nie tylko klientów indywidualnych, ale także przedsiębiorców.

Jak szybko dane o zobowiązaniach trafiają do BIK?

Generalnie dzieje się to bardzo szybko. W momencie złożenia wniosku kredytowego i zaciągnięciu pożyczki w banku lub SKOK-u. Dane klienta aktualizowane są przynajmniej raz w miesiącu do momentu spłacenia zobowiązania.

Dane jakie interesują BIK

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która zbiera o kredytobiorcach następuje dane:
– informacje o danych osobowych klienta;
– dane na temat zobowiązań wobec Banków i SKOK-ów (data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat);
– wiadomość o zadłużeniu.

Musisz pamiętać, że BIK zbiera informacje związane z kredytami, które są spłacane terminowo jak i tymi, które nie są regulowane w odpowiednim czasie. Tak więc Biuro Informacji Kredytowej zajmuje się przechowywaniem danych tak negatywnych jak i pozytywnych. Czy mogą płynąć z tego faktu jakieś korzyści?

Oczywiście! Zależy to jednak oczywiście od terminowości spłat zaciągniętych zobowiązań. Budowanie pozytywnej historii kredytowej pozwoli na łatwiejsze zaciągnięcie kredytu w przyszłości, jeśli pojawi się taka konieczność.

Co prawda gdy spłacasz kredyt terminowo informacje w BIK wygasają w momencie, gdy kredyt zostanie spłacony. Wystarczy jednak pisemnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BIK. To pozwoli, by pozytywna historia kredytowa została udostępniona innym SKOK-om i bankom.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy z różnych przyczyn nie możesz spłacać zobowiązania terminowo. Gdy minie 30 dni od poinformowania dłużnika o zaległościach przez bank lub SKOK, BIK może przechowywać informacje o kredytobiorcy przez 5 lat. Dlatego tak ważne jest dbanie o prawidłowe regulowanie zobowiązań.

Nowelizacja ustawy o Prawo Bankowe pozwoliła dodatkowo BIK przechowywać dane wszystkich kredytobiorców przez 12 lat do celów statystycznych. Takie dane nie wymagają zgody osób, które zaciągają zobowiązania.

Tagi: