Umowa pożyczki wzór

3 Gru    Bez kategorii
Gru 3

Umowa pożyczki wzór

Zdarzają się w życiu takie momenty, w których zwyczajnie potrzebujemy dodatkowej gotówki. Bywa, że z różnych powodów nie chcemy jednak korzystać z instytucji pożyczających pieniądze. Raz wynika to niezadowalającej oferty, innym razem na drodze do realizacji pożyczki staje zbyt wysoki procent na jaki pożyczka jest udzielana.

Są jednak sytuacje, gdy o pomoc możemy zwrócić się do kogoś kogo znamy (przyjaciel, rodzina, znajomy).

Aby jednak być uczciwym wobec osoby, która pożycza nam pieniądze, warto skonstruować umowę pożyczki między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. W kwestiach finansowych najlepiej wszystko uregulować na papierze. Bez względu na to czy w określonym przypadku jesteś osobą, która wspiera kogoś finansowo czy akurat jest wspierana.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Zacząć należy od spisania daty, miejsca oraz danych osobowych pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Dane osobowe powinny zawierać numer dowodu osobistego, informację o tym kto go wydał oraz kiedy kończy się jego ważność. W umowie powinien znaleźć się także numer PESEL zainteresowanych stron.

Po umieszczeniu w umowie wyżej wymienionych, podstawowych danych warto zastanowić się nad uwzględnieniem w dalszej części umowy 9 paragrafów.

§1

W pierwszym oczywiście zacząć należy od określenia najważniejszej kwestii. Chodzi o wysokość pożyczki (nie zapomnij zapisać w umowie słownie kwoty umówionej pożyczki). Pierwszy paragraf to także miejsce na zapisanie terminów pożyczanych pieniędzy (od – do). Jeśli osoba, której pieniądze pożyczasz, lub która pożycza je od Ciebie jest osobą zaufaną na tyle, że nie zależy Wam na określeniu ewentualnych odsetek – możesz pominąć tą pozycję. W innym wypadku taką informację zawrzeć właśnie w paragrafie numer 1.

§2

W tym miejscu należy dodać informację o fakcie przejęcia przez pożyczkobiorcę pełnej kwoty pożyczki wraz z dodatkowym zapisem o pokwitowaniu ich odbioru. Ważne jest podanie jaka forma odbioru wchodzi w tym wypadku w grę. Gotówka lub wpłata na konto?

§3

W tym paragrafie należy określić, że pożyczkodawca zwróci kwotę zawartą w paragrafie 1 w kolejnym dniu po upływie terminu udzielenia pożyczki wraz z odsetkami (lub bez tego zapisu, jeśli obie strony postanowią inaczej).

§4

Przechodzimy do miejsca, w którym warto wspomnieć, że to pożyczkobiorca bierze na siebie wszystkie koszty związane z zawarciem umowy.

§5

Tutaj warto zostawić sobie furtkę, gdyby sytuacja życiowa nie była na tyle korzystna, by moźliwa była spłata pożyczki po upływie określonego w umowie terminu. Dlatego też nie rezygnuj z zapisu o możliwym przedłużeniu terminu spłaty za pisemną zgodą obu stron.

§6

W tym paragrafie powinien znaleźć się zapis co się stanie w razie braku spłaty pożyczki w umówionym terminie. Chodzi o określenie procentu odsetek i sposobu ich naliczania.

§7

Paragraf numer 7 to najlepsze miejsce, by określić iż podatki od czynności cywilno-prawnych strony biorą na siebie po połowie.

§8

Powoli zbliżamy się do końca. W tym miejscu należy dodać zapis o tym, iż wszystkie sprawy nieuregulowane umową reguluje kodeks cywilny.

§9

I to już ostatni paragraf. Tutaj należy określić sąd, który będzie decydować o kwestiach spornych wynikających z realizacji umowy pożyczki.

Na koniec należy dodać jeszcze informację o tym, że umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron umowy. Następnie już tylko podpisy i umowa pożyczki może wejść w życie.