BIK oraz KRD – co warto wiedzieć?

5 Sty    Bez kategorii
Sty 5

BIK oraz KRD – co warto wiedzieć?

Pożyczka, leasing, kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, karta kredytowa czy też debet. Wszystkie te usługi finansowe, które oferują banki oraz instytucje bankowe są ściśle powiązane z dwiema instytucjami monitorującymi zadłużenie Polaków. Jedną z nich jest BIK, drugą natomiast KRD. Biuro Informacji Kredytowej oraz Krajowy Rejestr Dłużników regularnie zbierają informacje o zadłużeniu Polaków oraz powiązanych z owym zadłużeniem decyzji podejmowanych przez klientów banków oraz instytucji bankowych. Warto wiedzieć, czym obie instytucje są oraz w jaki sposób mogą wpłynąć na otrzymywane przez klientów finansowanie.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest niczym innym jak instytucją i jednocześnie spółką, której klientem są banki, firmy, instytucje bankowe, SKOK-i, a także klienci indywidualni. Instytucje mają wgląd do danych kredytowych oraz informacji związanych z pożyczkami i kredytami zaciągniętymi przez inne instytucje, firmy oraz klientów indywidualnych. Klienci indywidualni mogą skorzystać z tak zwanej Informacji Ustawowej pobierając dotychczasowy raport BIK, w którym jednak nie występuje ocena kredytowa, lecz jedynie historia spłacanych lub spłaconych kredytów (o ile taka historia ma być pokazywana).

Instytucja ma za zadanie gromadzenie, spajanie oraz udostępnianie danych związanych z historią kredytową oraz informacjami dotyczącymi finansowania. Jest to więc historia pokazująca czy klient banku lub SKOK-u spłaca kredyt terminowo oraz zgodnie z harmonogramem i wysokością rat, czy też realizuje spłatę nieterminową i tym samym jest niewiarygodnym klientem banku. BIK zbierając i przetwarzając informację, oferuje i udostępnia bankom oraz klientom indywidualnym usługę punktacji BIK, tak zwanego „scoringu kredytowego”, który wykorzystują analitycy do badania zdolności kredytowej.

W przypadku BIK pewne zastrzeżenia budzi fakt, iż korektę przekazywanej do BIK informacji może skorygować tylko i wyłącznie instytucja bankowa lub SKOK. Osoba fizyczna lub firma, czyli kredytobiorca nie jest w stanie w żaden sposób wpłynąć ani na historię, ani na punktację wydaną przez BIK. Zażalenie złożyć może wyłącznie do banku lub SKOK-u.

BIK powstał w roku 1997, kiedy to powstała ustawa dotycząca Prawa Bankowego. Była ona efektem inicjatywy Związku Banków Polskich, który to związek w roku 1991 założył inicjatywę, celem ochrony instytucji przed nierzetelnymi kredytobiorcami.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to prywatna firma, nadzorowana jednak przez Ministerstwo Rozwoju. Prowadzi ona działalność opartą na gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat dłużników. Inaczej jednak niż BIK, KRD udostępnia dane o dłużnikach, których długi nie wynikają z finansowania przez instytucje bankowe. W KRD znajdują się zatem informacje o dłużnikach, którzy zalegają z płatnościami innym firmom, bądź też osobom prywatnym, a także instytucjom publicznym, takim jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub firmy ubezpieczeniowe.

Krajowy Rejestr Długów działa w Polsce od 2003 roku w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Celem działalności Krajowego Rejestru Długów jest minimalizowanie zatorów płatniczych pomiędzy firmami, a także pomoc w doborze odpowiednich kontrahentów. Zapisy do KRD mogą powstać w momencie, gdy dłużnik przekroczył określoną kwotę zobowiązania i nie wywiązał się z płatności w danym terminie.